Oddíly MSKS OS

AOV BFM BOV HAV HOB
KAR KRN KYL LOV MOV
ODR OOP SFM SIT SOP
TRC TRI VRB

PřihlášeníNovinky


Provoz a údržba 2022 milan.bincik#gmail.com 01.08.2022 11:09:58

Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila výzvu Provoz a údržba 2022 https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2022/

 

Zahájení příjmu žádostí: 1. 8. 2022 od 12:00 hod.

 

Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2022 do 12:00 hod.

 


Dotace milan.bincik#gmail.com 26.07.2022 14:20:00

Dobrý den všem,

I přes velmi nepříznivý počáteční vývoj se podařilo půl miliardy do sportu nakonec dostat. Doputuje z ministerstva financí na NSA zejména na údržbu a provoz ale také na 2. výzvu můj klub 22. Informujte prosím o této události kluby. Pokud budou mít neúspěšní žadatelé z 1. výzvy můj klub obavu, aby opět nepodali žádost neplatně můžou se obrátit na kterékoliv pracoviště ČUS.

 


Dotační možnosti milan.bincik#gmail.com 07.06.2022 10:57:23

Níže uvádím přehled dotačních a grantových možností:

Dotace

1. NSA - https://agenturasport.cz/dotace/

- Můj klub II. výzva

- Investice

2. ERASMUS+ SPORT - https://www.dzs.cz/program/erasmus/erasmus-sport

- partnerství malého rozsahu

- kooperativní partnerství

- neziskové sportovní akce

3. Úspory energií - https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie/

- investiční dotace na opravu/rekontrukci nemovitosti s cílem energetické úspory

4. Elektromobilita - https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=108 https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/ (je třeba sledovat oba weby dotaci vypisuje jako MPO ta MŽP)

- investiční dotace na nákup elektromibilu a nabíjecí stanice 

5. Partnerské regiony - https://www.msk.cz/cs/kraj/mezinarodni/partnerske-regiony-468/

- Spolupráce 2 a více subjektu v regionech obdobných naším krajům viz webová stránka MSK

- Kontakt: jaromir.bonisch@msk.cz

6. Visegradský fond - https://www.visegradfund.org

- Spolupráce 2 a více subjektu v zemích visegradu

7. Dotace z MSK  - https://www.msk.cz/scripts/detail.php?pgid=256 http://cusmsk.cz (je třeba sledovat oba weby dotaci vypisuje jako MPO ta MŽP)

- Příspěvky na činnost, dle členské základny

- Sportovní akce

- Dotace pro oblast vrcholového sportu

Granty a dary

1. OKD - http://www.nadaceokd.cz/cs/granty/grantove-programy

2. CEZ - https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni

3. Agrofert - https://www.nadace-agrofert.cz/projekty/sportovni-centra-nadace-agrofert/

4. ČEPS - https://www.ceps.cz/cs/darcovsky-program

 


Vyhodnocení nominace MSK na LODM 2022 milan.bincik#gmail.com 10.05.2022 08:30:22

 

Konečný nominační žebříček MSK na LODM 2022 v OB.

 

Nominace MSK na LODM 2022 v OB.


Závěrečné nominační závody na LODM 2022. milan.bincik#gmail.com 09.05.2022 10:09:20

V neděli se uskutečnili dva závěrečné nominační závody na LODM 2022.

Výsledky naleznete v sekci Mládež.


3. a 4. Nominační závod na LODM 2022 milan.bincik#gmail.com 05.05.2022 08:52:52

V neděli 8. 5. Vás čekají poslední dva závěrečné nominační závody a program bude náročný.

Pokyny a startovky naleznete v sekci Mládež.


Krajské finále Přeboru škol Moravskoslezského kraje milan.bincik#gmail.com 03.05.2022 12:04:37

Ostravská tělovýchovná unie a Městský svaz orientačních sportů Ostrava pořádá ve středu 18. května 2022 v Komenského sadech v Ostravě, Krajské finále Přeboru škol Moravskoslezského kraje 2022

Shromaždiště : Sportovní hala SAREZA Ostrava, Hrušovská 2953/15

Rozpis


GPS 2022 - Skřípov, Leskovec milan.bincik#gmail.com 27.04.2022 08:15:19

Po dlouhé době se vracejí závody do krásných lesů v okolí Skřípova a Leskovce. GPS 2022 - web závodu.   ORIS

Zvou pořadatelé.


2. nominační závod MSK na LODM2022 milan.bincik#gmail.com 25.04.2022 13:41:10

Na stránce Mládež jsou uvedeny výsledky z 2. nominačního závodu MSK na LODM2022


2. nominační závod MSK na LODM2022 milan.bincik#gmail.com 13.04.2022 10:09:54

Na stránce Mládež jsou uvedeny novinky na 2. nominační závod MSK na LODM2022


Výsledky a mezičasy 1.nominačního závodu MSK na LODM 2022 milan.bincik#gmail.com 03.04.2022 15:58:13

Na stránce Mládež jsou uvedeny výsledky a mezičasy 1.nominačního závodu MSK na LODM 2022.

Výsledky s mezičasy

 


nominační závod MSK na LODM 2022, milan.bincik#gmail.com 31.03.2022 21:12:24

Na stránce Mládeže MSKS jsou POKYNY o nominaci na a LODM 2022. Jsou tam zveřejněnyn POKYNY a STARTOVKA.


Sportovec roku 2021 MSKS milan.bincik#gmail.com 01.03.2022 13:56:29

Vážení sportovní přátelé,

s ohledem na blížící se termín vyhlášení ankety MSK „Sportovec roku 2021“ jsem vás chtěl požádat o nahlášení počtů účastníků za Vaši organizaci. Akce proběhne dne 28. 4. 2022 od 18 hod. v prostorách KD Poklad v O. – Porubě, kapacita sálu je cca 400 diváků a MS KO ČUS obdrží k distribuci 100 vstupenek. Předem upozorňujeme, že pokud by celková poptávka převyšovala nabídku, budeme se snažit to s vámi individuálně vykomunikovat ke vzájemné spokojenosti všech. Děkujeme za pochopení! Nějaká zvláštní pandemická opatření zatím nejsou známa.

 

Termín nahlášení počtů účastníků:   4. 3. 2022

Milan Binčík


Workshop Quick Event milan.bincik#gmail.com 24.02.2022 10:35:58

Workshop Quick Event

V Brně se bude 3. dubna konat workshop pro český program Quick Event, využívaný při pořádání závodů ke správě přihlášených, tvorbě startovky, prezentaci, vyčítání čipů a dalším činnostem jako je třeba spuštění online výsledků. Účastníci se naučí základní i pokročilé funkce a budou připraveni software využít při pořádání tréninků, nebo závodů. Workshop bude vedený přímo autory programu Quick Event


Milan Binčík milan.bincik#gmail.com 08.02.2022 10:57:15

P O Z V Á N K A

na Valnou hromadu MSKS ČSOS, která se uskuteční v neděli 6. března 2022 od 14.00 hod. budově České dráhy CARGO, a.s., Nádražní 192, v Ostravě-Přívoze

Program  :

Prezentace (13:45 – 14:00 hod.)

 1. Volba mandátové komise
 2. Zpráva mandátové komise
 3. Schválení jednacího řádu
 4. Schválení programu
 5. Volba pracovního předsednictva a návrhové komise
 6. Zpráva o činnosti SCD, SCM a TSM
 7. Zpráva o činnosti mapové komise
 8. Informace se Shromáždění sekce OB 2021 a Valné hromady ČSOS 2021
 9. Soutěžní řád, prováděcí pokyny pro rok 2022
 10. Zpráva o hospodaření MSKS ČSOS v roce 2021
 11. Schválení hospodaření MSKS ČSOS za rok 2021
 12. Návrh rozpočtu MSKS ČSOS pro rok 2022
 13. Schválení rozpočtu MSKS ČSOS na rok 2022
 14. Diskuse
 15. Usnesení shromáždění
 16. Závěr

Opava, 3. 2. 2022

Předsednictvo MSKS ČSOS

 


Stránka: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40   >>

 
© Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů