Prováděcí pokyny k soutěžím Moravskoslezského krajského svazu OB pro rok 2004

Prováděcí pokyny
k soutěžím Moravskoslezského krajského svazu OB pro rok 2004

STK MSKSOB v souladu se soutěžním řádem soutěží ČSOB a soutěžním řádem soutěží Moravskoslezského krajského svazu OB vydává tyto prováděcí pokyny pro rok 2004.

březen 2004
Platnost od 1. 3. 2004

Obsah

1. Mistrovské soutěže
2. Dlouhodobé soutěže
3. Obecná ustanovení
4. Příloha k prováděcím pokynům

1. Mistrovské soutěže

1.1 Mistrovství MSK na klasické trati
termín a pořadatel: 24.4.2004 SSU
startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.
Na MČR postupuje v kategoriích H16, H18, H20, H21 nejvyššíí podkategorie, D16, D18, D20, D21 nejvyššíí podkategorie nejlepší závodník, který nepostoupil jinak. (viz.prováděcí pokyny soutěží ČSOB 2004) Pořadatel odešle výsledky do 31.7.2004 na adresu petr.klimpl@worldonline.cz
1.2 Mistrovství MSK v orientačním běhu na krátké trati
termín a pořadatel: 8.5.2004 MOV
startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.
Na MČR postupuje v kategoriích H16, H18, H20, H21, D16, D18, D20, D21 nejlepší závodník, který nepostoupil jinak. (viz.prováděcí pokyny soutěží ČSOB 2004) Pořadatel odešle výsledky do 15.5.2004 na adresu petr.klimpl@worldonline.cz
1.3 Mistrovství MSK v orientačním běhu štafet
termín a pořadatel: 11.9.2004 AOP
startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.
Na MČR postupuje v kategoriích H18, H21, D18, D21 nejlepší štafeta, která nepostoupila jinak. (viz.prováděcí pokyny soutěží ČSOB 2004) Pořadatel odešle výsledky do 13.9.2004 na adresu petr.klimpl@worldonline.cz
1.4 Mistrovství MSK v orientačním běhu ve sprintu
termín a pořadatel: 16.10.2004 AOP
startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.

2. Dlouhodobé soutěže

2.1 Závody zařazené do hodnocení jarního KŽ

1.JKŽ

3.4.2004 TRC

2.JKŽ

17.4.2004 KON

3.JKŽ

24.4.2004 SSU

4.JKŽ

1.5.2004 KVS

5.JKŽ

8.5.2004 MOV

6.JKŽ

29.5.2004 SOP

7.JKŽ

12.6.2004 BFM

8.JKŽ

26.6.2004 HAV

2.2 Jarní KŽ se hodnotí samostatně a do celkového hodnocení závodníka se počítá součet nejvyšších bodových hodnot získaných v 5 závodech (nebo z nadpoloviční většiny počtu závodů) zařazených do KŽ. Do konečného hodnocení se zařadí závodníci, kteří byli hodnoceni alespoň ve 2 závodech. Závodníkům pořádajícího oddílu bude započten průměr za pořádání pouze 1x.

2.3 Závody zařazené do hodnocení podzimního KŽ

1.PKŽ

4.9.2004 KRN

2.PKŽ

5.9.2004 MOV

3.PKŽ

11.9.2004 AOP

4.PKŽ

18.9.2004 VRB

5.PKŽ

9.10.2004 ODR

6.PKŽ

16.10.2004 AOP

7.PKŽ

23.10.2004 JAM

8.PKŽ

28.10.2004 TRI

2.4 Podzimní KŽ se hodnotí samostatně a do celkového hodnocení závodníka se počítá součet nejvyšších bodových hodnot získaných v 5 závodech (nebo z nadpoloviční většiny počtu závodů) zařazených do KŽ. Do konečného hodnocení se zařadí závodníci, kteří byli hodnoceni alespoň ve 2 závodech. Závodníkům pořádajícího oddílu bude započten průměr za pořádání pouze 1x.
2.5 Pořadatel ve výsledcích seřadí všechny závodníky dané kategorie podle dosaženého času a závodníky startujících mimo KŽ označí zkratkou MS.

2.6 Závody zařazené do hodnocení KŽšt.

1.KŽšt

25.4.

SSU

2.KŽšt

11.9.

AOP

3.KŽšt

12.9.

AOP

2.7 Do KŽšt se počítá součet nejvyšších bodových hodnot získaných ve 2 závodech zařazených do KŽšt.

 

3. Obecná ustanovení

3.1 a) Vklad pro registrovaného účastníka na jeden závod MSKSOB (KŽ a mistrovství MSK) byl stanoven:
  žactvo a příchozí 30,-Kč
  u ostatních věkových kategorií 40,-Kč
  maximální částka za půjčení osobní karty SI (čipu) 40,-Kč
b) Pořadatel může stanovit i částku nižší.
c) Vklad pro nečleny ČSOB stanoví pořadatel dohodou.
d) Za přihlášky po termínu může pořadatel určit dvojnásobný vklad. Dvojnásobný vklad se nevybírá od závodníků na liniových tratí a kategorie příchozích. Rovněž se nevybírá při dodatečných změnách v rámci stejného oddílu a stejné kategorie.(tzv. změna jména)
e) Pořadatel je povinen vybrat dvojnásobný vklad od oddílů a SK, které neuhradily soutěžní poplatek dle článku 3.8. Druhý násobek této částky pořadatel odvede na účet MSKSOB.
3.2
Vklad při závodě tříčlenných štafet se stanoví jako trojnásobek vkladu dle bodu 3.1
3.3 Na závodech zařazených do KŽ, ale pořádaných pořadateli mimo MSK se platí vklad dle propozic závodu.
3.4 Prováděcí pokyny jsou platné pro oddíly MSK, které pořádají závody MSKSOB (KŽ a mistrovství MSK).
3.5 a) Pořadatel je povinen zveřejnit předem schválený rozpis závodu min 30 dnů před jeho datem konání. Rozpis závodu schvaluje STK MSKS e-mail: pavel.kosarek@seznam.cz.
Zveřejnění rozpisu závodu soutěží MSKS se rozumí: rozeslání e-mailovou poštou na adresy oddílů (klubů) a současně jeho zveřejnění na www adrese závodu či MSKS.
b) Pořadatel je povinen do 24 hodin po ukončení závodu doručit výsledky všem zúčastněným oddílům a klubům,
zpracovateli KŽ na e-mail: jakobi@volny.cz a STK MSKS na e-mail: pavel.kosarek@seznam.cz.
c) Pořadatelé závodů MSKSOB zařazených zároveň do systému ranking jsou dle Prováděcích pokynů k soutěžím ČSOB povinni zaslat výsledky kat. H20, H21, D20, D21 do 2 dnů po ukončení závodu e-mailem nebo na disketě v předepsaném formátu (viz.příloha) na adresu zpracovatele Rankingu:
Radim Kheil, Součkova 3, 628 00 Brno
e-mail: kheil@ccb.cz
Na stejnou adresu je pořadatel povinen zaslat případné opravy výsledků těchto kategorií.
3.6 Pořadatelé všech závodů MSKSOB poskytnou propozice svého závodu nebo odkaz k zveřejnění na internetové stránce MSKSOB.
3.7 Pořadatelé závodů MSKSOB provedou dle Prováděcích pokynů k odvodům odvod ve prospěch MSKSOB ve výší 2,-Kč za každého závodníka kat.H,D 16 a výše zařazeného do výsledkové listiny .Odvod provedou přímo v hotovosti hospodáři MSKSOB nebo převodem na účet MSKSOB a kopii příkazu zašlou hospodáři MSKSOB.
3.8 Dle rozhodnutí VH zašlou všechny oddíly a SK do 29.2.2004 na účet MSKSOB soutěžní poplatek ve výši, 200,- za každého člena registrovaného v roce 2004 a staršího 12ti let včetně. Tento bude použit na nákup SI.

4. Příloha k prováděcím pokynům

JARO
 
PODZIM
 
1. JKŽ   1. PKŽ  
Datum: 3.4.2004   Datum: 4.9.2004  
Pořadatel: TRC   Pořadatel: KRN  
Shromaždiště: Třinec   Shromaždiště:  
Mapa: Jahodná   Mapa:  
Start 00: 11:00   Start 00:  
Rankingový kód: 040403019   Rankingový kód: 040904155  
   
 
2. JKŽ   2. PKŽ  
Datum: 17.4.2004   Datum: 5.9.2004  
Pořadatel: KON   Pořadatel: MOV  
Shromaždiště:   Shromaždiště:  
Mapa:   Mapa:  
Start 00:   Start 00:  
Rankingový kód: 040417035   Rankingový kód: 040905157  
       
3. JKŽ   3. PKŽ  
Datum: 24.4.2004   Datum: 11.9.2004  
Pořadatel: SSU   Pořadatel: AOP  
Shromaždiště:   Shromaždiště:  
Mapa:   Mapa:  
Start 00:   Start 00:  
Rankingový kód: 040424049   Rankingový kód: 040911159  
       
4. JKŽ   4. PKŽ  
Datum: 1.5.2004   Datum: 18.9.2004  
Pořadatel: KVS   Pořadatel: VRB  
Shromaždiště:   Shromaždiště:  
Mapa:   Mapa:  
Start 00:   Start 00:  
Rankingový kód: 040501057   Rankingový kód: 040918169  
       
5. JKŽ   5. PKŽ  
Datum: 8.5.2004   Datum: 9.10.2004  
Pořadatel: MOV   Pořadatel: ODR  
Shromaždiště:   Shromaždiště:  
Mapa:   Mapa:  
Start 00:   Start 00:  
Rankingový kód: 040508068   Rankingový kód: 041009189  
       
6. JKŽ   6. PKŽ  
Datum: 29.5.2004   Datum: 16.10.2004  
Pořadatel: SOP   Pořadatel: AOP  
Shromaždiště:   Shromaždiště:  
Mapa:   Mapa:  
Start 00:   Start 00:  
Rankingový kód: 040529086   Rankingový kód: 041016198  
       
7. JKŽ   7. PKŽ  
Datum: 12.6.2004   Datum: 23.10.2004  
Pořadatel: BFM   Pořadatel: JAM  
Shromaždiště:   Shromaždiště:  
Mapa:   Mapa:  
Start 00:   Start 00:  
Rankingový kód: 040626110   Rankingový kód: 041028211  
       
8. JKŽ   8. PKŽ  
Datum: 26.6.2004   Datum: 28.10.2004  
Pořadatel: HAV   Pořadatel: TRI  
Shromaždiště:   Shromaždiště:  
Mapa:   Mapa:  
Start 00:   Start 00:  
Rankingový kód:   Rankingový kód: 041028211