Příjmy

 

Činnost

47 700 Kč

talentovaná mládež

8 700 Kč

Zůstatek k 31.12.2003

13 442 Kč

Celkem příjmy

69 842 Kč

 

 

Rozdělení

 

Činnost

23 850 Kč

mapový úsek

23 850 Kč

 

 

Výdaje

 

Činnost

 

Schůze Př MSKS

2 500 Kč

Valná hromada MSKS OB

2 000 Kč

Odměna sekretáře

4 800 Kč

Odměna zpracov. KŽ

6 000 Kč

Odměna správce sady SI

0 Kč

Odměna správce webu

0 Kč

Celkem činnost

15 300 Kč

 

 

Mapový úsek

23 850 Kč

Celkem mapový úsek

23 850 Kč

 

 

Talentovaná mládež

 

dotace ČSOB

8 700 Kč

MSKS

10 442 Kč

Celkem talentovaná mládež

19 142 Kč

 

 

Rezerva

11 550 Kč

Celkem výdaje

58 292 Kč