ČESKÝ SVAZ OB

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ SVAZ OB

 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLENÍ  KARTOGRAFŮ

 

Pořadatel:       Moravskoslezský krajský svaz orientačního běhu

Datum:            6.-7.11.2004, sraz do 9.00 hod.

Místo:              rekreační středisko Holubice, Mokřinky - Janské Koupele

Stravování:      plná penze, začíná v sobotu obědem, končí v neděli obědem

Náklady:         ubytování a stravování si hradí účastník sám (nebo na náklady vlastního oddílu)

Cena:              vše 360,-Kč (splatné u prezentace), pro oddíly mimo Moravskoslezskou oblast 560,-Kč

Přihlášky:       písemně do 25.10.2004         

e-mail:            vlastimil.mutina@skf.com

                        adresa:            Vlastimil Mutina, Nad Potokem 2047, 738 01 Frýdek-Místek

                        fax:                 596 033 733

 

Program:

 

sobota

9.00            - přivítání, program, organizace, ubytování

9.30-12.00   - stručně postup při tvorbě mapy                                                                            0,5       

                  - teorie: měření vzdáleností a směrů, polygon, vyrovnání polygonu, základní síť          0,5

                  - praxe venku: krokování, azimuty, polygon                                                             1

                  - praxe v učebně: příprava měřítka pro krokování (na počítači), vyrovnání polygonu  0,5

12.00          - oběd

13.00-18.30 - teorie + praxe v učebně: podklady, příprava podkladů                                            0,5       

                  - teorie: kresba v terénu, barvy, značky                                                                  0,5       

                  - praxe venku: polyg.síť na podkladu, vyrovnání, mapování po liniích polygonů           1

                  - teorie: plošné mapování, vrstevnice                                                                      0,5

                  - praxe venku: plošné mapování, vrstevnice                                                            1,5

                  - zhodnocení                                                                                                         0,5

                  - teorie: skenování, rastr/vektor, kresba OCADem (dataprojektor)                           1

18.30          - večeře                                                                                                   

19.30-21.30 - teorie: ISOM 2000                                                                                              1

                  - praxe: skenování, kresba, diskuse                                                                        2

 

neděle

7.30            - snídaně

8.00-12.00   - teorie+praxe: magnetický sever (+opakování krokování)                                       1

                  - teorie: směrnice, tiráž, grafická úprava, tisk                                                          1

                  - praxe: grafická úprava, tisk                                                                                 1

                  - teorie: tisk CMYK x přímé barvy, laser x ofset                                                    0,5

                  - směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOB                                                          0,5

12.00          - oběd

13.00-16.00 - teorie+diskuse: generalizace, čitelnost                                                                  1

                  - teorie+praxe: podklady v OCADu (rastr nebo překreslený)                                   0,5

                  - teorie: navazování, organizace ve skupině, revize                                                  0,5

                  - vyhodnocení, diskuse                                                                                          1

16.00          - ukončení školení

 

 

 

 

Vstupní předpoklady a požadavky:

 

Závodnická zkušenost s OB alespoň 1 rok, 10 závodů

Všeobecná a počítačová gramotnost - absolvovaná ZŠ, základní ovládání Windows

Přečtená příručka - Tvorba map pro OB

 

Potřebné vybavení:

 

Buzola - běžná závodnická (palcovka je zcela nevhodná)

Podložka - formát A4, pevná, lehká, nemagnetická(!!!)

Tužky - mikrotužky 0,5 v počtu 5ks, nemagnetické (barevné tuhy poskytneme při školení)

Trojúhelník, poznámkový blok, psací potřeby, guma!, průhledná (matná) isolepa, nůžky

Pohorky a turistické oblečení do terénu do zimy, rukavice, čepice

Disketa

Příručka Tvorba map pro OB (papírová za 50Kč na sekretariátě ČSOB, nebo na http://tvorbamap.shocart.cz/)

Případně notebook, flashdisk

 

Folie pro mapování v terénu bude k dispozici.

Doporučuji vzít s sebou své mapové "výtvory" za poslední období.

 

V případě extremně špatného počasí bude časový program operativně upraven.

 

Dle podkladů Z.Lenharta zpracoval Vlastimil Mutina.

 

Lektor školení:                                   Zdeněk Lenhart

Organizační zabezpečení:                   Vlastimil Mutina

 

Informace:      Vlastimil Mutina          T: 596 033 730, 558 435 578, 604 298 997

 

 

 

 

                                                                                                           srdečně zvou pořadatelé