Pozvánka
Seminář hl. rozhodčích 3.třídy, stavitelů tratí a uživatelů SI.
Sobota - 27.3.2004 Opava


Předsednictvo MSKS OB-komise STK

pořádá dne 27.3.2004-sobota, v 9:00 hod. v budově firmy DATALOCK, Sadová 46, Opava seminář pro pořadatele závodů zařazených do žebříčku jaro+podzim MSKS OB v roce 2004.

Seminář bude určen zejména pro hlavní rozhodčí závodů, stavitele tratí a pro obsluhu SI.

Semináře se mohou zúčastnit i ostatní zájemci z řad oddílů a sportovních klubů, kteří se budou chtít před novou sezónou seznámit s novinkami v soutěžních a prováděcích předpisech pro závody.

V rámci semináře proběhne školení uživatelů pro obsluhu SI.
Tento seminář bude současně hodnocen jako školení R3.

Program:
• prezentace účastníků
• sportovně technické dokumenty
• prováděcí předpisy k soutěžím MSKS OB
• pravidla OB
• parametry tratí
• přihlašování na závody
• obsluha SI,zásady půjčování sady SI

Semináře se povinně zúčastní hlavní rozhodčí závodů těchto oddílů : TRC,MOV,SOP,BFM,HAV,VRB,ODR,AOP,JAM,TRI.

Přihlášky na seminář zasílejte výhradně elektronickou poštou na adresu: bincik@datalock.cz do 19.3.2004.

Náklady spojené s účastí na semináři hradí vysílající oddíl.
 


Srdečně zvou pořadatelé.