Směrnice pro provoz SCM (sportovní centrum mládeže) při Moravskoslezském krajském svazu orientačního běhu

 1. Zřizovatel SCM
  Sportovní centrum mládeže je provozováno pod Moravskoslezským krajským svazem orientačního běhu, který působí jako přidružený sportovní svaz Moravskoslezského krajského sdružení ČSTV. MSKS OB využívá servisních služeb MSKS ČSTV pro svou činnost (prostorové a technické zázemí, účtu pro hospodaření s prostředky, účetních služeb). Řízení SCM spadá pod předsednictvo MSKS OB.
 2. Poslání SCM
  Zabezpečení tréninkové péče nejtalentovanějším jedincům v rámci MSK ve věku 11-18 let (kategorie DH12, DH14, DH16, DH18) a podmínek jejich dalšího výkonnostního růstu.
 3. Název
  Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Moravskoslezský kraj. Zkráceně SCM MSK OB.
 4. Organizační struktura SCM
 5. Nejvyšší orgán SCM
  Přímým nadřízeným orgánem SCM je Předsednictvo MSKS OB
 6. Členství v SCM
  Členství v Sportovním centru mládeže je otevřené pro všechny závodníky žákovských a dorosteneckých kategorií, kteří jsou registrováni v oddílech aktivně působících v MSK a splňují následující podmínky členství.
 7. Nominace na výběrové akce SCM
  Zodpovídá šéftrenér dle předem stanovených kritérií (včetně přístupu k tréninku), tyto kritéria budou zveřejněna na internetové stránce SCM: http://zaciso.nord-service.cz/
 8. Finanční zdroje SCM
  Sportovní centrum mládeže získává prostředky pro svoji činnost ze státních, nestátních i soukromých zdrojů, a to především:
 9. Financování akcí SCM
 10. Reprezentace SCM
 11. Informovanost o SCM /internetové stránky/
  Veškeré informace týkající se SCM (seznam členů, plán, realizační tým, kritéria, nominace.......) budou zveřejněny na stránkách: http://zaciso.nord-service.cz/
 12. Platnost směrnice
  Směrnici schvaluje Valná hromada MSKS OB, stejně tak veškeré změny v jednotlivých bodech