Z á p i s


ze schůze předsednictva Moravskoslezského krajského svazu OB konané 30. 11.2004

---------------------------------------------------------------------------------------------------


Přítomni : Ing.Binčík,Gavendová,Ing.Hadač,Kovařík,Kroča,Ing.Mutina,

Rigó,Ing.Vlach
1) Dne 20. listopadu se uskutečnila na Seči porada Př ČSOB se zástupci oblastí ČSOB, na níž byly projednány a diskutovány otázky a problémy před konáním VH ČSOB v Praze dne 4.12.2004.

Na této poradě bylo vysloveno poděkování předsedy ČSOB Petra Klimpla předsednictvu MSKS OB za její aktivní činnost.


2) Předsednictvo ČSOB projednalo návrh na založení obchodní společnosti „WOC Olomouc 2008“ a odsouhlasilo :

formu obchodní společnosti : společnost s ručením omezeným

společníci : ČSOB – obchodní podíl ve výši 51% a HANÁ Orienteering s.r.o. – obchodní podíl ve výši 49%

základní vklad ČSOB ve výši 102.000,- Kč, HANÁ Orienteering ve výši 98.000,- Kč

jednatel společnosti : Ivan Matějů

společnost založit pouze ke konkrétnímu účelu, uspořádání WOC 2008, a ihned poté ji zrušit s řádnou likvidaci

společnost vydá stanovy, v nichž se stanoví, co si VH společnosti ponechá ve své kompetenci

sídlo společnosti : Legionářská 12, 772 00 Olomouc


Tento návrh bude předložen dne 4.12. VH ČSOB ke schválení.

Dále Př ČSOB souhlasilo s úpravou % výše odvodů pořadatelů závodůsoutěží ČSOB a vícedenních závodů na roky 2005 až 2008 na 15% (dosud 10%) a rovněž souhlasilo se zvýšením členských příspěvků členů ČSOB na 700,- Kč s platnosti od 1.1.2005!


Př MSKS OB zásadně nesouhlasí s postupem Př ČSOB při založení obchodní společnosti „WOC OLOMOUC 2008“ a navrhuje, ať v této společnosti má ČSOB 100% podíl.

Př MSKS OB souhlasí s navýšením odvodů ze startovného z důvodů financování MS 2008, ale jen za předpokladu, že ČSOB nevstoupí do společnosti „WOC Olomouc 2008“.


3) Př MSKS OB schválilo delegáty našeho krajského svazu na VH ČSOB dne 4. prosince 2004 v Praze :

OB – Ing.Binčík Milan, Ing.Hadač Miroslav, Ing.Juřeník Josef

LOB – Mgr. Košárek Pavel


4) Př ČSOB odsouhlasilo uzavření smlouvy o vydávání časopisu „Orientační běh“ s firmou NORD Service s.r.o. na léta 2005 – 2008.


5) Př MSKS OB navrhuje do komise talentované mládeže ČSOB Pavla Košárka a dále navrhuje do soutěžní komise ČSOB Jana Peřinku.


6) M. Kovařík navrhne jmenný seznam dorostenců ve věku 15 – 18 let do výběru pro talentovanou mládež ČSOB.


7) Soutěžní komise ŽB Morava doporučila na rok 2006 uspořádání závodu Mistrovství Moravy jako závod výk. skupiny B – Př MSKS OB doporučí této komisi preferovaného pořadatele tohoto dvojzávodu.


8) Př MSKS OB vyslovuje poděkování všem organisátorům za vzorné uspořádání školení rozhodčích, trenérů a kartografů – tato školení byla ze strany účastníků hodnocená jako velmi dobrá a i lektoři se velmi pochvalně vyjádřili o aktivitě účastníků.


9) Seznam rozhodčích R 1, schválený Př ČSOB, obsahuje 39 jmén, ale pouze 1 zástupce naší oblasti. Př MSKS OB zásadně nesouhlasí se systémem přidělování licence R1 a pověřuje delegáty VH ČSOB v Praze vyslovením kritiky tohoto systému s návrhem na vypracování přesných kritérií.


10) Byl předložen návrh „Směrnice pro provoz SCM“,proběhla diskuse,

a po úpravě některých bodů doporučuje Př MSKS OB tuto směrnici VH ke schválení.

Dále Př MSKS OB schválilo personální obsazení SCM takto :

šeftrenér : Martin Kovařík

administartivní manager : Anna Gavendová

hlavní trenéři žactva : Anna Gavendová, Jiří Sýkora

hlavní trenéři dorostu : Majka Kovaříková, Pavel Košárek

vedoucí techn.zabezpečení : Mirek Hadač


11) Př MSKS OB diskutovalo o návrhu M.Binčíka ve věci uvolnění startovného, tzn. že u kat. DH10N,DH10C a DH12C by činilo startovné

10,- Kč, u všech ostatních kategorií by výši startovného si stanovil sám pořadatel. M.Binčík zpracuje detailní návrh této varianty a rozešle členům předsednictva ještě před konáním VH MSKS OB.


12) Moravsko slezský kraj ve spolupráci s Všesportovním kolegiem MSK navrhují ocenit nejúspěšnější sportovce, sportovní družstva, trenéry a cvičitelé za vynikající sportovní výkony a výchovu sportovců MSK za rok 2004. Z toho důvodu Př MSKS OB navrhuje k ocenění v kategorii družstev štafetu žáků MSKS OB, které se na M ČR oblastních výběrů umístilo na 4. místě a jako trenéra pak Josefa Zajíce, za jeho dlouholetou práci s mládeži. Výše uvedené návrhy předá J.Kroča do 15.12.2004 J. Vlčkovi.


13) Valná hromada MSKS OB se uskuteční ve čtvrtek 16. prosince 2004 od 16 hod. ve Sloupové síni Ostrava-hl. nádraží. Pozvánky budou včas rozeslány.


14) Na základě výběrového řízení předsednictvo MSKS OB rozhodlo o pořadatelích takto :


JARO 2005 :

2.4. 1.KŽ TRC klasická trať

3.4. 2.KŽ KRN

9.4. 3.KŽ TZL víceoblastní závod klasická trať

16.4. 4.KŽ TBM dlouhá trať

23.4. 5.KŽ Jam Mistrovství Moravy klasická trať

30.4. 6.KŽ MOV Mistrovství MSK klasická trať

7.5. 7.KŽ VOV klasická trať

8.5. 8.KŽ VOV krátká trať

21.5. 9.KŽ neobsazeno Mistrovství MSK krátká trať


PODZIM 2005 :

11.6. 1.KŽ SOP klasická trať

28.9. 2.KŽ JPV víceoblastní závod klasická trať

1.10. 3.KŽ VRB klasická trať

8.10. 4.KŽ neobsazeno krátká trať

15.10. 5.KŽ MOV klasická trať

22.10. 6.KŽ ODR krátká trať

28.10. 7.KŽ TRI Mistrovství MSK sprint

29.10. 8.KŽ TRI klasická trať


Př MSKS OB vypisuje 2.kolo výběrového řízení na termíny :

21.5. Mistrovství MSK na krátké trati

8.10. krátká trať

Přihlášky nutno zaslat STK MSKS OB do 10.12.2004!!


Př MSKS OB rozhodlo o změně termínu konání Mistrovství MSK na klasické trati (z 11.6. na 30.4.) z důvodu postupové návaznosti a možnosti případného opravného termínu na M ČR.

Na mistrovských závodech MSKS OB je podmínkou obsazení funkce hlavního rozhodčího rozhodčím s licenci R2.


15) Př MSKS OB schválilo návrh Vl. Mutiny na přiznání dotace v plné výši až po splnění všech požadavků uvedených v tomto návrhu – viz příloha.


16) Mapový úsek :

Hodnocení map OB za rok 2002 : 1. Bludiště MM (POBO)

2. Bludiště – Silesia (POBO)

3. Arboretum (JAM)


Hodnocení map OB za rok 2003 : 1. Blešky (POBO)

2. Bludiště Silesia (POBO)

3. Kamenec (MOV)


Oddíly na 1. místech obdrží dotaci á 1.000,- Kč, tj celkem 2000,-

pro POBO = AOP.


Proběhlo školení začínajících kartografů za účasti 11 členů. Lektor školení Z. Lenhart, místem školení Mokřinky. Ukázky mapové práce a foto budou zveřejněné na stránkách MSKS OB.

Možno odkoupit brožuru „Tvorba map pro OB“, autor Z. Lenhart, cena á 50,- Kč a tuhy Stadler ve 3 barvách (červená,zelená,modrá) á 15,- Kč

Krajský kartograf dává pokyn k úhradě map :

ODR Hrabětice 4.000,- Kč

TRI Jelení louky 4.000,- Kč

Urgence kr. kartografa :

- hlášenky,evid.listy zaslat nebo vyplnit ON-LINE od SOP – mapa

Klokoč

- předat mapy od SOP (Klokoč), AOP mapy „B“

- zaslat Bit mapy od BFM,TRI,ODR O. Vlachovi


17) Moravskoslezské krajské sdružení ČSTV nám oznámilo, že od 1. prosince 2004 dochází ke změně peněžního ústavu a s ohledem na tuto skutečnost je od tohoto datumu zaveden nový účet pro sportovní svazy

a to : 193578035/0300, ČSOB, a.s.