Z Á Z N AM

z pracovní schůzky předsednictva MSKS OB konané při 1. závodě KŽ v Třinci dne 3. dubna 2004

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přítomni: Gavendová,Hadač,Košárek,Kovařík,Kroča,Peřinka1) Komise ŽB Morava


Bylo dohodnuto :


2) Vedoucí SCM M.Kovařík předložil návrh na „Způsob přispívání členům SCM“ ve dvou variantách s tím, že k tomuto návrhu se vyjádří jednotliví členové předsednictva a své vyjádření zašlou M.Kovaříkovi.


3) STK MSKS OB vypíše výběrové řízení na závody mistrovského charakteru v rámci MSKS OB v roce 2005 včetně termínů pro ostatní závody krajského žebříčku.


4) STK MSKS OB projedná se zástupci STK Hanácké a Valašské oblasti uspořádání min. 1 závodu pro více oblastí v roce 2005.


5) Předseda M.Hadač zhodnotil školení R 3 v sobotu 27.března v Opavě jako velmi zdařilé, za což vyslovuje poděkování všem těm, kteří se na této akci podíleli. Je třeba ocenit i vysokou účast zástupců OOB a SKOB, kterých se sešlo okolo 30.


6) Vedoucí SCM M.Kovařík informoval přítomné o účasti našich závodníků na závodech Spring cupu ve dnech 26.-29.3. v Dánsku.Zaznamenal: J. Kroča