Z á p i s


ze schůze předsednictva Moravskoslezského krajského svazu OB konané 5. října 2004

---------------------------------------------------------------------------------------------------


Přítomni : Ing.Binčík,Gavendová,Ing.Hadač,Mgr.Košárek,Kovařík,Kroča,Ing.Mutina,Rigó,Sýkora1) MSKS OB uspořádá následující školení :

školení trenérů 3. třídy a školení rozhodčích 2. třídy ve dnech 30.-31. 10. 2004 a to v rekreačním

středísku Holubice,Mokřinky - Janské Koupele

školení kartografů ve dnech 6. - 7. 11. 2004 tamtéž

Lektorům bude uhrazeno stravování a ubytování v plné výši, dopravu si hradí sami.


2) Z důvodu povzbuzení zájmu o pořádání závodů krajského žebříčku v roce 2005 schválilo Př MSKS OB zvýšení vkladů u kat. D,H10N,X10N,D,H10C na 40,- Kč a u ostatních kategorií vč. příchozích na 50,- Kč a doporučuje VH MSKS OB ke schválení.


3) Kalendář závodů OB v roce 2005 - STK MSKS OB doporučuje níže uvedené termíny pro uspořádání závodů krajského žebříčku a to :


2. duben 1. říjen

9. duben 8.říjen

30. duben 15. říjen

21. květen 22. říjen

11. červen 29. říjen

12. červen


Přihlášky na uspořádání zašlete STK P. Košárkovi.


Vedoucí SCM M. Kovařík seznámil přítomné s plánem akcí v roce 2005 :


7. - 10.4. soustředění Vidnava

30.4. - 3.5. soustředění Vysočina

1. - 12. 7. zájezd do Švédska

21. - 24. 7. účast na závodech Velké Ceny Slovanska

27. - 30. 8. soustředění vých. Čechy


4) Mapový úsek :


5) Př MSKS OB doporučuje VH ke schválení použití finančních prostředků určených na mapový úsek, tj. 50% z celkové částky na činnost a finannčních prostředků od sponzora STEELTEC Třinec ve výši 15 tis. Kč na částečné pokrytí nákladů pořadatelů závodů krajského žebříčku v roce 2005. Jednalo by se o paušální částky vypočtené podle počtu pořadaných závodů.


6) Na základě poznatků získaných provozem sady SI v letošním roce požaduje správce této sady SI M. Binčík, aby každý pořadatel zapůjčenou sadu SI vrátil v co nejkratší době jejímu správci ( a ne jako dosud ji předal pořadateli následného závodu KŽ) . Zabrání se tak případným technickým problémům při jejím dalším použití.


7) Čerpání rozpočtu MSKS OB k 30. 9. 2004 :


Činnost : nákup baterií do SI : 1900,-

schůze Př MSKS OB (3x) : 1990,-

Valná hromada : 1809,-

diplomy pro přeb. závody : 1071,-

razítko MSKS OB : 270,-

odměna sekretáře : 3600,-

zpracování jarního KŽ : 2000,-

provoz SCM : 1500,-


Talentovaná mládež : : 7400,-


Úhrada soutěžního poplatku ve výši 200,- Kč za reg. závodníka od D,H12 a výše :


AOP 7400,- AOV 5000,- BFM 4400,- BOV 2000,-

HAV 7800,- HOB 4600,- JAM 4200,- KYL 1800,-

MOV 10400,- ODR 4000,- OOP 6200,- SFM 2600,-

SOP 5900,- TRC 8000,- TRI 11800,- VOV 5500,-

VRB 9600,-


Celkem vybráno 101.200,- Kč, přičemž půjčka od ČSOB byla ve výši 110.000,- Kč.


Odvody ze závodů krajského žebříčku :

Jarní KŽ : TRC 3.4. 294,- Podzimní KŽ : KRN 4.9. 0

KON 17.4. 0 MOV 5.9. 0

SSU 24.4. 0 AOP 11.9. 0

KVS 1.5. 0 VRB 18.9. 270,-

MOV 9.5. 234,-

SOP 29.5. 352,-

BFM 12.6. 228,-

HAV 26.6. 236,-


Ostatní příjmy :

poškození 7 ks držáků si při závodě TRC 350,-

zapůjčení sady SI pro SOP 300,-

zapůjčení sady SI při SILESIA CUP 4800,-


8) Pořadatelem krajského finále Olympiády škol v květnu 2005 bude SKOB Frýdek-Místek (BFM) s místem shromaždiště vodní nádrž Olešná u Místku.


9) Valná hromada MSKS OB se uskuteční ve čtvrtek 16. prosince 2004 od 16 hod. ve Sloupové síni ČD

Ostrava-hlavní nádraží (na stejném místě jako v 11/2003).

Příští schůze Př MSKS OB se uskuteční v úterý 30. listopadu 2004 od 18 hod. v budově ČSTV,Ostrava.


Zapsal : J. Kroča