P o z v á n k a

na Valnou hromadu Moravskoslezského krajského svazu orientačního běhu, která se uskuteční ve čtvrtek 16. prosince 2004 od 16 hod. ve Sloupové síni v areálu Ostrava-hlavní nádraží.

Program

  1. Zhodnocení činnosti za rok 2004.
  2. Hospodaření v roce 2004.
  3. Hodnocení činnosti SCM za rok 2004 a plán činnosti na rok 2005.
  4. Směrnice pro činnost SCM.
  5. Kalendář závodů OB v roce 2005.
  6. Návrh startovného na závody OB v roce 2005.
  7. Návrh rozpočtu na rok 2005.

Při hlasování má právo hlasovat pouze 1 zástupce OOB či SK OB.
Náklady na cestovné si hradí OOB či SK OB v plné výši.
Drobné občerstvení bude zajištěno.

Ostrava, 9. 12. 2004

Na Tvou účast se těší předsednictvo MSKS OB