Čerpání rozpočtu MSKS OB v roce 2004 - podrobnějiVydání :

- nákup baterií do SI          :  1.900,-
- schůze Př. MSKS OB (5x)       :  3.295,-
- Valná hromada MSKS OB (10.1.)    :  1.809,-
- odměna sekretáře           :  4.800,-
- odměna zpracovatele KŽ        :  4.000,-
- provozní náklady vedoucího SCM    :  3.000,-
- diplomy na přeborové závody      :  1.071,-
- razítko MSKS OB            :   270,-
- zakoupení brožur "Tvorba map OB"   :   500,-
- úhrada cen pro vítěze ŽB       :   700,-
- zakoupení barevných tuh        :   880,-
- cestovné Lenhart           :  1.545,-
- lektoři školení R2 - strav.,ubytování :  2.260,-
- lektoři školení K - strav.      :   720,-
- mapa Roveňák (BFM)          :  3.000,-
- mapa Bludiště (OOP)         :  3.000,-
- mapa Hrabětice (ODR)         :  4.000,-
- mapa Jelení louky (TRI)       :  4.000,-
- mapa Klokoč (SOP)           :  6.000,-
- vyhodnocení nejlepších map      :  2.000,-
- Valná hromada MSKS OB (16.12.)    :   850,-
----------------------------------------------------------
C e l k e m				: 49.600,-


Nákup SI :

Půjčka ČSOB    110.000,- Kč
Zakoupení SI    97.189,- Kč  rozdíl + 12.811,- Kč
Soutěžní poplatek 101.200,- Kč  rozdíl - 8.800,- Kč
-----------------------------------------------------------------------
V rozpočtu MSKS zůstává         +  4.011,- Kč

Příjmy a výdaje MSKS OB v roce 2004


Čerpání rozpočtu MSKS OB v roce 2004
==============================================================

Příjmy :
---------------------------------------------------------------
Soutěžní poplatek na nákup SI      101.200,-
Odvody ze závodů KŽ            3.784,-
Ostatní příjem              6.200,-
Zůstatek z půjčky ČSOB          4.011,-
Zůstatek z roku 2003           13.442,-
Vrátka ze zálohy SCM           4.111,-
---------------------------------------------------------------
C e l k e m               132.748,- Kč


Vydání :
---------------------------------------------------------------
Činnost + mapy             49.600,-
Splátka ČSOB na půjčku          62.300,-
Dotace SCM               10.005,-
---------------------------------------------------------------
C e l k e m               121.905,-
===============================================================

Výnos činí                10.843,- Kč.