Výdaje SCM v roce 2004

ubytování Vracov            :  7.080,-
stravování Vracov            :  9.960,-
ubytování Lomy             :  7.280,-
stravování Lomy             : 15.830,-
ubytování + stravování Radvanice    : 35.400,-
ubytování Zlaté Hory          : 23.500,-

cestovné Vracov             :  3.612,-
cestovné Lomy              : 18.182,-
cestovné Radvanice           : 24.165,-
cestovné Zlaté Hory           :  8.845,-
cestovné M ČR obl. výběrů        : 15.384,-
cestovné za účelem provozu SCM     :   824,-

mapy Vracov               :  1.200,-
mapy Lomy                :  1.500,-
mapy Radvanice             :  1.000,-
mapy Zlaté Hory             :  2.255,-

startovné Radvanice           :  2.080,-
odměny nejlepších závodníků       : 10.068,- 
vesty vč. potisku            : 10.190,-
telefon                 :  1.000,-
kancelářské potřeby           :  2.150,-

C e l k e m               : 201.505,- Kč


Příjmy SCM v roce 2004 :
-------------------------

Grant MS kraje             : 100.000,-
Příspěvek od účastníků         : 86.500,-
Dotace ODS               :  5.000,-
Dotace MSKS OB             : 10.005,-

C e l k e m               : 201.505,- Kč


Vyúčtování nákladů na talentovanou mládež v roce 2004 :
--------------------------------------------------------
Účast na M ČR obl. výběrů		:  7.400,-
Cestovné Hadač Radvanice		:  1.400,-

C e l k e m				:  8.800,-