Přidělení dotace za pořádání závodů KŽ, MSKS 2005

 

 

 

Dotace ČSOB na činnost 2005:                                                                        38.700,-Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

½ z dotace slouží na mapy, tedy na pořádání závodů:                                         19.350,-Kč

Navýšení z rozpočtu z rezervy                                                                         3.650,-Kč

Krácení dotace (25%)                                                                                     - 4.838,-Kč

Celkem:                                                                                                       18.162,-Kč

 

Odsouhlašená dotace na jeden závod KŽ, po krácení dotace ČSOB :         2.000,-Kč

 

Dotace bude přiznána po splnění požadavků dle schváleného dokumentu na VH 2005 „Přiznání poplatku za pořádání závodů 2005“ v termínu k 31.12.2005

 

SOUČASNÝ STAV (k 7.11.2005)

 

závod

oddíl

mapa

evidenční list

na www-stránkách MSKS

předání map

kraj.

kartograf.

mapa

na www-stránkách MSKS

splněná

dotace

uhrazená dotace

1.KŽj

AOV

Komenského sady

splněno

 

2.300,-

2.KŽj

TRC

Kanaďanka

nesplněno

nesplněno

nesplněno

 

 

6.KŽj

MOV

Vodní důl

splněno

2.000,-

 

 

 

Vodní důl 1

splněno

1.KŽp

SOP

Klokoč jih II

splněno

2.000,-

 

3.KŽp

VRB

Nad křížkem

nesplněno

nesplněno

nesplněno

 

 

4.KŽp

AOP

Bleška 05

splněno

2.000,-

 

5.KŽp

MOV

Kamenec

splněno

2.000,-

 

6.KŽp

ODR

Hrabětice 05

splněno

splněno

nesplněno

 

 

7.KŽp

TRI

Lesopark 2005

splněno

2.000,-

 

8.KŽp

TRI

Jelení louky

splněno

2.000,-

 

 

 

 

zpracoval:         Mutina Vlastimil

7.11.2005