Prováděcí pokyny k soutěžím Moravskoslezského krajského svazu OB pro rok 2005

Prováděcí pokyny
k soutěžím Moravskoslezského krajského svazu OB pro rok 2005

STK MSKSOB v souladu se soutěžním řádem soutěží ČSOB a soutěžním řádem soutěží Moravskoslezského krajského svazu OB vydává tyto prováděcí pokyny pro rok 2005.

březen 2005
Platnost od 8. 3. 2005

Obsah

1. Mistrovské soutěže
2. Dlouhodobé soutěže
3. Obecná ustanovení
4. Příloha k prováděcím pokynům

1. Mistrovské soutěže

1.1 Mistrovství MSK na klasické trati
termín a pořadatel: 30.4.2005 MOV
startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.
Na MČR postupuje v kategoriích H16, H18, H20, H21 nejvyššíí podkategorie, D16, D18, D20, D21 nejvyššíí podkategorie nejlepší závodník, který nepostoupil jinak. (viz.prováděcí pokyny soutěží ČSOB 2005) Pořadatel odešle výsledky do 2.5.2005 na adresu souteznikomise@orientacnibeh.cz
1.2 Mistrovství MSK v orientačním běhu na krátké trati
termín a pořadatel: 2.4.2005 TRC
startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.
Na MČR postupuje v kategoriích H16, H18, H20, H21, D16, D18, D20, D21 nejlepší závodník, který nepostoupil jinak. (viz.prováděcí pokyny soutěží ČSOB 2005) Pořadatel odešle výsledky do 4.4.2005 na adresu souteznikomise@orientacnibeh.cz
1.3 Mistrovství MSK v orientačním běhu štafet
termín a pořadatel: 24.4.2005 VRB
startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.
Na MČR postupuje v kategoriích H18, H21, D18, D21 nejlepší štafeta, která nepostoupila jinak. (viz.prováděcí pokyny soutěží ČSOB 2005) Pořadatel odešle výsledky do 26.4.2005 na adresu souteznikomise@orientacnibeh.cz
1.4 Mistrovství MSK v orientačním běhu ve sprintu
termín a pořadatel: 28.10.2005 TRI
startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.
1.5 Mistrovství MSK v nočním orientačním běhu
termín a pořadatel: 18.3.2005 AOV
startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.

2. Dlouhodobé soutěže

2.1 Závody zařazené do hodnocení jarního KŽ

1.JKŽ

18.3.2005 AOV

2.JKŽ

2.4.2005 TRC

3.JKŽ

9.4.2005 TZL

4.JKŽ

16.4.2005 TBM

5.JKŽ

23.4.2005 JAM

6.JKŽ

30.4.2005 MOV

7.JKŽ

7.5.2005 VOV

8.JKŽ

8.5.2005 VOV

2.2 Jarní KŽ se hodnotí samostatně a do celkového hodnocení závodníka se počítá součet nejvyšších bodových hodnot získaných v 5 závodech (nebo z nadpoloviční většiny počtu závodů) zařazených do KŽ. Do konečného hodnocení se zařadí závodníci, kteří byli hodnoceni alespoň ve 2 závodech. Závodníkům pořádajícího oddílu bude započten průměr za pořádání pouze 1x.

2.3 Závody zařazené do hodnocení podzimního KŽ

1.PKŽ

11.6.2005 SOP

2.PKŽ

28.9.2005 JPV

3.PKŽ

1.10.2005 VRB

4.PKŽ

8.10.2005 AOP

5.PKŽ

15.10.2005 MOV

6.PKŽ

22.10.2005 ODR

7.PKŽ

28.10.2005 TRI

8.PKŽ

29.10.2005 TRI

2.4 Podzimní KŽ se hodnotí samostatně a do celkového hodnocení závodníka se počítá součet nejvyšších bodových hodnot získaných v 5 závodech (nebo z nadpoloviční většiny počtu závodů) zařazených do KŽ. Do konečného hodnocení se zařadí závodníci, kteří byli hodnoceni alespoň ve 2 závodech. Závodníkům pořádajícího oddílu bude započten průměr za pořádání pouze 1x.
2.5 Pořadatel ve výsledcích seřadí všechny závodníky dané kategorie podle dosaženého času a závodníky startujících mimo KŽ označí zkratkou MS.

3. Obecná ustanovení

3.1 a) Vklad pro registrovaného účastníka na jeden závod MSKSOB (KŽ a mistrovství MSK) byl stanoven:
  DH10N, DH10C, DH12C 20,-Kč
  u ostatních věkových kategorií není stanoveno
  maximální částka za půjčení osobní karty SI (čipu) 40,-Kč
b) Pořadatel může stanovit i částku nižší.
c) Vklad pro nečleny ČSOB stanoví pořadatel dohodou.
d) Za přihlášky po termínu může pořadatel určit dvojnásobný vklad. Dvojnásobný vklad se nevybírá od závodníků na liniových tratí a kategorie příchozích. Rovněž se nevybírá při dodatečných změnách v rámci stejného oddílu a stejné kategorie.(tzv. změna jména)
3.2
Vklad při závodě tříčlenných štafet se stanoví jako trojnásobek vkladu dle bodu 3.1
3.3 Na závodech zařazených do KŽ, ale pořádaných pořadateli mimo MSK se platí vklad dle propozic závodu.
3.4 Prováděcí pokyny jsou platné pro oddíly MSK, které pořádají závody MSKSOB (KŽ a mistrovství MSK).
3.5 a) Pořadatel je povinen zveřejnit předem schválený rozpis závodu min 30 dnů před jeho datem konání. Rozpis závodu schvaluje STK MSKS e-mail: pavel.kosarek@seznam.cz.
Zveřejnění rozpisu závodu soutěží MSKS se rozumí: rozeslání e-mailovou poštou na adresy oddílů (klubů) a současně jeho zveřejnění na www adrese závodu či MSKS.
b) Pořadatel je povinen do 24 hodin po ukončení závodu doručit elektronickou poštou výsledky všem zúčastněným oddílům a klubům,
zpracovateli KŽ na e-mail: jakobi@volny.cz a STK MSKS na e-mail: pavel.kosarek@seznam.cz.
c) Pořadatelé závodů MSKSOB zařazených zároveň do systému ranking jsou dle Prováděcích pokynů k soutěžím ČSOB povinni zaslat výsledky kat. H20, H21, D20, D21 do 2 dnů po ukončení závodu e-mailem nebo na disketě v předepsaném formátu (viz.příloha) na adresu zpracovatele Rankingu:
Radim Kheil, Součkova 3, 628 00 Brno
e-mail: kheil@ccb.cz
Na stejnou adresu je pořadatel povinen zaslat případné opravy výsledků těchto kategorií.
3.6 Pořadatelé všech závodů MSKSOB poskytnou propozice svého závodu nebo odkaz k zveřejnění na internetové stránce MSKSOB.
3.7 Pořadatelé závodů MSKSOB provedou dle Prováděcích pokynů k odvodům odvod ve prospěch MSKSOB ve výší 2,-Kč za každého závodníka kat.H,D 16 a výše zařazeného do výsledkové listiny .Odvod provedou přímo v hotovosti hospodáři MSKSOB nebo převodem na účet MSKSOB a kopii příkazu zašlou hospodáři MSKSOB.

4. Příloha k prováděcím pokynům

JARO
 
PODZIM
 
1. JKŽ   1. PKŽ  
Datum: 18.3.2005   Datum: 11.6.2005  
Pořadatel: AOV   Pořadatel: SOP  
Shromaždiště:   Shromaždiště:  
Mapa:   Mapa:  
Start 00:   Start 00:  
Rankingový kód:   Rankingový kód: 050611095  
   
 
2. JKŽ   2. PKŽ  
Datum: 2.4.2005   Datum: 28.9.2005  
Pořadatel: TRC   Pořadatel: JPV  
Shromaždiště:   Shromaždiště:  
Mapa:   Mapa:  
Start 00:   Start 00:  
Rankingový kód: 050402013   Rankingový kód: 050928171  
       
3. JKŽ   3. PKŽ  
Datum: 9.4.2005   Datum: 1.10.2005  
Pořadatel: TZL   Pořadatel: VRB  
Shromaždiště:   Shromaždiště:  
Mapa:   Mapa:  
Start 00:   Start 00:  
Rankingový kód: 050409025   Rankingový kód: 050110178  
       
4. JKŽ   4. PKŽ  
Datum: 16.4.2005   Datum: 8.10.2005  
Pořadatel: TBM   Pořadatel: AOP  
Shromaždiště:   Shromaždiště:  
Mapa:   Mapa:  
Start 00:   Start 00:  
Rankingový kód: 050416034   Rankingový kód: 051008189  
       
5. JKŽ   5. PKŽ  
Datum: 23.4.2005   Datum: 15.10.2005  
Pořadatel: JAM   Pořadatel: MOV  
Shromaždiště:   Shromaždiště:  
Mapa:   Mapa:  
Start 00:   Start 00:  
Rankingový kód: 050423044   Rankingový kód: 051015203  
       
6. JKŽ   6. PKŽ  
Datum: 30.4.2005   Datum: 22.10.2005  
Pořadatel: MOV   Pořadatel: ODR  
Shromaždiště:   Shromaždiště:  
Mapa:   Mapa:  
Start 00:   Start 00:  
Rankingový kód: 050430052   Rankingový kód: 051022211  
       
7. JKŽ   7. PKŽ  
Datum: 7.5.2005   Datum: 28.10.2005  
Pořadatel: VOV   Pořadatel: TRI  
Shromaždiště:   Shromaždiště:  
Mapa:   Mapa:  
Start 00:   Start 00:  
Rankingový kód: 050507061   Rankingový kód: 051028218  
       
8. JKŽ   8. PKŽ  
Datum: 8.5.2005   Datum: 29.10.2005  
Pořadatel: VOV   Pořadatel: TRI  
Shromaždiště:   Shromaždiště:  
Mapa:   Mapa:  
Start 00:   Start 00:  
Rankingový kód: 050508063   Rankingový kód 051029222: