Prováděcí pokyny k soutěžím Moravskoslezského krajského svazu OB pro rok 2006

Prováděcí pokyny
k soutěžím Moravskoslezského krajského svazu OB pro rok 2006

STK MSKSOB v souladu se soutěžním řádem soutěží ČSOB a soutěžním řádem soutěží Moravskoslezského krajského svazu OB vydává tyto prováděcí pokyny pro rok 2006.

únor 2006
Platnost od 1. 3. 2006

Obsah

1. Mistrovské soutěže
2. Dlouhodobé soutěže
3. Obecná ustanovení
4. Příloha k prováděcím pokynům

1. Mistrovské soutěže

1.1 Mistrovství MSK na klasické trati: 24.6.2006 BFM
termín a pořadatel:
startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.
Na MČR postupuje v kategoriích H16, H18, H20, H21 nejvyššíí podkategorie, D16, D18, D20, D21 nejvyššíí podkategorie nejlepší závodník, který nepostoupil jinak. (viz.prováděcí pokyny soutěží ČSOB 2006) Pořadatel odešle výsledky do 31.7.2006 na adresu souteznikomise@orientacnibeh.cz
1.2 Mistrovství MSK v orientačním běhu na krátké trati
termín a pořadatel: 6.5.2006 MOV
startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.
Na MČR postupuje v kategoriích H16, H18, H20, H21, D16, D18, D20, D21 nejlepší závodník, který nepostoupil jinak. (viz.prováděcí pokyny soutěží ČSOB 2006) Pořadatel odešle výsledky do 22.5.2006 na adresu souteznikomise@orientacnibeh.cz
1.3 Mistrovství MSK v orientačním běhu štafet
termín a pořadatel: 20.5.JPV
startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.
Na MČR postupuje v kategoriích H18, H21, D18, D21 nejlepší štafeta, která nepostoupila jinak. (viz.prováděcí pokyny soutěží ČSOB 2006) Pořadatel odešle výsledky do 31.8.2006 na adresu souteznikomise@orientacnibeh.cz
1.4 Mistrovství MSK v orientačním běhu ve sprintu
termín a pořadatel: 21.10.2006 AOV
startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.
1.5 Mistrovství MSK v nočním orientačním běhu
termín a pořadatel: 21.10.2006 HAV
startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.

2. Dlouhodobé soutěže

2.1 Závody zařazené do hodnocení jarního KŽ

1.JKŽ - KL

25.3.2006 TZL

2.JKŽ - KT

1.4.2006 AOV

3.JKŽ - KL

8.4.2006 RBK

4.JKŽ - KT

6.5.2006 MOV

5.JKŽ - KL

13.5.2006 KRN

6.JKŽ - KT

14.5.2006 KRN

7.JKŽ

27.5.2006 SBR

8.JKŽ - KL

28.5.2006 SOP

9.JKŽ

3.6.2006 VOV

10.JKŽ - KL

24.6.2006 BFM

2.2 Jarní KŽ se hodnotí samostatně a do celkového hodnocení závodníka se počítá součet nejvyšších bodových hodnot získaných v 5 závodech (nebo z nadpoloviční většiny počtu závodů zařazených do KŽ. Do konečného hodnocení se zařadí závodníci, kteří byli hodnoceni alespoň ve 2 závodech. Závodníkům pořádajícího oddílu bude započten průměr za pořádání pouze 1x.

2.3 Závody zařazené do hodnocení podzimního KŽ

1.PKŽ - NOB

15.9.2006 OOP

2.PKŽ

16.9.2006

3.PKŽ

28.9.2006 ZLH

4.PKŽ - KL

7.10.2006 VRB

5.PKŽ - KL

14.10.2006 MOV

6.PKŽ - SP

21.10.2006 AOV

7.PKŽ - NOB

21.10.2006 HAV

8.PKŽ - KT

28.10.2006 TRI

9.PKŽ - KL

29.10.2006 TRI

2.4 Podzimní KŽ se hodnotí samostatně a do celkového hodnocení závodníka se počítá součet nejvyšších bodových hodnot získaných v 5 závodech (nebo z nadpoloviční většiny počtu závodů zařazených do KŽ. Do konečného hodnocení se zařadí závodníci, kteří byli hodnoceni alespoň ve 2 závodech. Závodníkům pořádajícího oddílu bude započten průměr za pořádání pouze 1x.
2.5 Pořadatel ve výsledcích seřadí všechny závodníky dané kategorie podle dosaženého času a závodníky startujících mimo KŽ označí zkratkou MS.

3. Obecná ustanovení

3.1 a) Vklad pro registrovaného účastníka na jeden závod MSKSOB (KŽ a mistrovství MSK) byl stanoven:
  DH10N, DH10C, DH12C 20,-Kč
  u ostatních věkových kategorií není stanoveno
  maximální částka za půjčení osobní karty SI (čipu) 40,-Kč
b) Pořadatel může stanovit i částku nižší.
c) Vklad pro nečleny ČSOB stanoví pořadatel dohodou.
d) Za přihlášky po termínu může pořadatel určit dvojnásobný vklad. Dvojnásobný vklad se nevybírá od závodníků na liniových tratí a kategorie příchozích. Rovněž se nevybírá při dodatečných změnách v rámci stejného oddílu a stejné kategorie.(tzv. změna jména)
3.2
Vklad při závodě tříčlenných štafet se stanoví jako trojnásobek vkladu dle bodu 3.1
3.3 Na závodech zařazených do KŽ, ale pořádaných pořadateli mimo MSK se platí vklad dle propozic závodu.
3.4 Prováděcí pokyny jsou platné pro oddíly MSK, které pořádají závody MSKSOB (KŽ a mistrovství MSK).
3.5 a) Pořadatel je povinen zveřejnit předem schválený rozpis závodu min 30 dnů před jeho datem konání. Rozpis závodu schvaluje STK MSKS e-mail: pavel.kosarek@seznam.cz.
Zveřejnění rozpisu závodu soutěží MSKS se rozumí: rozeslání e-mailovou poštou na adresy oddílů (klubů) MSKS OB, jeho zveřejnění na www adrese závodu, a současně na webu MSKS OB.
b) Pořadatel je povinen do 24 hodin po ukončení závodu doručit elektronickou poštou výsledky všem zúčastněným oddílům a klubům,
zpracovateli KŽ na e-mail: jakobi@volny.cz a STK MSKS na e-mail: pavel.kosarek@seznam.cz.
c) Pořadatelé závodů MSKSOB zařazených zároveň do systému ranking jsou dle Prováděcích pokynů k soutěžím ČSOB povinni zaslat výsledky kat. H20, H21, D20, D21 do 2 dnů po ukončení závodu e-mailem nebo na disketě v předepsaném formátu ( viz.prováděcí pokyny soutěží ČSOB 2006) na adresu zpracovatele Rankingu:
Radim Kheil, Součkova 3, 628 00 Brno
e-mail: kheil@ccb.cz
Na stejnou adresu je pořadatel povinen zaslat případné opravy výsledků těchto kategorií.
3.6 Pořadatelé všech závodů MSKSOB poskytnou propozice svého závodu nebo odkaz k zveřejnění na internetové stránce MSKSOB.
3.7 Pořadatelé závodů MSKSOB provedou dle Prováděcích pokynů k odvodům odvod ve prospěch MSKSOB ve výší 2,-Kč za každého závodníka kat.H,D 16 a výše zařazeného do výsledkové listiny .Odvod provedou přímo v hotovosti hospodáři MSKSOB nebo převodem na účet MSKSOB a kopii příkazu zašlou hospodáři MSKSOB.

4. Příloha k prováděcím pokynům

JARO
 
PODZIM
 
1. JKŽ   1. PKŽ  
Datum: 25.3.2006   Datum: 15.9.2006  
Pořadatel: TZL   Pořadatel: OOP  
Shromaždiště:   Shromaždiště:  
Mapa:   Mapa:  
Start 00:   Start 00:  
Rankingový kód:   Rankingový kód:  
   
 
2. JKŽ   2. PKŽ  
Datum: 1.4.2006   Datum: 16.9.2006  
Pořadatel: AOV   Pořadatel:  
Shromaždiště:   Shromaždiště:  
Mapa:   Mapa:  
Start 00:   Start 00:  
Rankingový kód:   Rankingový kód:  
       
3. JKŽ   3. PKŽ  
Datum: 8.4.2006   Datum: 18.9.2006  
Pořadatel:RBK   Pořadatel: ZLH  
Shromaždiště:   Shromaždiště:  
Mapa:   Mapa:  
Start 00:   Start 00:  
Rankingový kód:   Rankingový kód:  
       
4. JKŽ   4. PKŽ  
Datum: 6.5.2006   Datum: 7.10.2005  
Pořadatel: MOV   Pořadatel: VRB  
Shromaždiště:   Shromaždiště:  
Mapa:   Mapa:  
Start 00:   Start 00:  
Rankingový kód:   Rankingový kód:  
       
5. JKŽ   5. PKŽ  
Datum: 13.5.2006   Datum: 14.10.2006  
Pořadatel: KRN   Pořadatel: MOV  
Shromaždiště:   Shromaždiště:  
Mapa:   Mapa:  
Start 00:   Start 00:  
Rankingový kód:   Rankingový kód:  
       
6. JKŽ   6. PKŽ  
Datum: 14.5.2006   Datum: 21.10.2006  
Pořadatel: KRN   Pořadatel: AOV  
Shromaždiště:   Shromaždiště:  
Mapa:   Mapa:  
Start 00:   Start 00:  
Rankingový kód:   Rankingový kód:  
       
7. JKŽ   7. PKŽ  
Datum: 27.5.2006   Datum: 21.10.2006  
Pořadatel: SBR   Pořadatel: HAV  
Shromaždiště:   Shromaždiště:  
Mapa:   Mapa:  
Start 00:   Start 00:  
Rankingový kód:   Rankingový kód:  
       
8. JKŽ   8. PKŽ  
Datum: 28.5.2006   Datum: 28.10.2006  
Pořadatel: SOP   Pořadatel: TRI  
Shromaždiště:   Shromaždiště:  
Mapa:   Mapa:  
Start 00:   Start 00:  
Rankingový kód:   Rankingový kód:  
9. JKŽ   9. PKŽ  
Datum: 3.6.2006   Datum: 29.10.2006  
Pořadatel: VOV   Pořadatel: TRI  
Shromaždiště:   Shromaždiště:  
Mapa:   Mapa:  
Start 00:   Start 00:  
Rankingový kód:   Rankingový kód:  
10. JKŽ  
Datum: 24.6.2006  
Pořadatel: BFM  
Shromaždiště:  
Mapa:  
Start 00:  
Rankingový kód: