Soutěžní řád Moravskoslezského krajského svazu OB

Soutěžní řád
Moravskoslezského krajského svazu orientačním běhu

Soutěžní řád je spolu s Pravidly orientačního běhu, Pravidly liniového orientačního běhu MSK, Mapovým klíčem pro OB a Popisy kontrol základním předpisem pro konání soutěží v orientačním běhu v Moravskoslezském kraji.

březen 2006
Platnost od 1. 3. 2006

Obsah

1. Základní ustanovení
2. Mistrovství Moravskoslezského kraje na klasické trati
3. Mistrovství Moravskoslezského kraje na krátké trati
4. Mistrovství Moravskoslezského kraje na dlouhé trati
5. Mistrovství Moravskoslezského kraje v nočním orientačním běhu
6. Mistrovství Moravskoslezského kraje ve sprintu
7. Mistrovství Moravskoslezského kraje štafet
8. Žebříček Moravskoslezského kraje
9. Žebříček Moravskoslezského kraje štafet
10. Závěrečná ustanovení

1. Základní ustanovení

1.1 Soutěžní řád soutěží Moravskoslezského kraje v orientačním běhu (SŘ) stanovuje podmínky mistrovských a dlouhodobých soutěží v orientačním běhu, které vypisuje Moravskoslezský krajský svaz OB.
1.2 Rozdělení soutěží
a) mistrovské
Mistrovství Moravskoslezského kraje na klasické trati
Mistrovství Moravskoslezského kraje na krátké trati
Mistrovství Moravskoslezského kraje na dlouhé trati
Mistrovství Moravskoslezského kraje v nočním orientačním běhu
Mistrovství Moravskoslezského kraje ve sprintu
Mistrovství Moravskoslezského kraje štafet
Mistrovství Moravskoslezského kraje smíšených štafet
b) dlouhodobé
Žebříček Moravskoslezského kraje (JKŽ, PKŽ)
Žebříček Moravskoslezského kraje štafet (KŽšt.)
1.3 Pořadatelem soutěží je Moravskoslezský krajský svaz OB, která může pověřit technickým uspořádáním některý oddíl nebo klub, přitom na oddíl nebo klub může přenést i vyhrazená reklamní práva, které musí oddíl nebo klub respektovat.
1.4 Rozpis závodů zařazených do soutěží Moravskoslezského kraje musí být napsán podle článku 7.2. pravidel OB.
1.5 V závodech soutěží Moravskoslezského kraje je možné používat razicí system SportIdent nebo klasické ražení kleštíčkami.
1.6 Soutěže řídí STK Moravskoslezského krajského svazu OB.

2. Mistrovství Moravskoslezského kraje na klasické trati

2.1 Mistrovství Moravskoslezského kraje na klasické trati je nejvyšší mistrovskou soutěží jednotlivců Moravskoslezského kraje. Vypisuje se v kategoriích H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H65, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45, D55. Vítězové všech kategorií získávají titul Mistr Moravskoslezského kraje v OB na klasické trati v dané kategorii pro příslušný rok .
2.2 V mistrovství Moravskoslezského kraje startují závodníci bez omezení licence.
2.3 Závodníci se prostřednictvím svých oddílů přihlásí podle rozpisu závodu.

3. Mistrovství Moravskoslezského kraje na krátké trati

3.1 Mistrovství Moravskoslezského kraje na krátké trati je nejvyšší mistrovskou soutěží jednotlivců Moravskoslezského kraje. Vypisuje se v kategoriích H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H65, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45, D55. Vítězové všech kategorií získávají titul Mistr Moravskoslezského kraje v OB na krátké trati v dané kategorii pro příslušný rok .
3.2 V mistrovství Moravskoslezského kraje startují závodníci bez omezení licence.
3.3 Závodníci se prostřednictvím svých oddílů přihlásí podle rozpisu závodu.
3.4 Mistrovství Moravskoslezského kraje na krátké trati je pořádáno jako jednokolový závod.

4. Mistrovství Moravskoslezského kraje na dlouhé trati

4.1 Mistrovství Moravskoslezského kraje na dlouhé trati je nejvyšší mistrovskou soutěží jednotlivců Moravskoslezského kraje. Vypisuje se v kategoriích H18, H20, H21, D18, D20, D21. Vítězové všech kategorií získávají titul Mistr Moravskoslezského kraje v OB na dlouhé trati v dané kategorii pro příslušný rok .
4.2 V mistrovství Moravskoslezského kraje startují závodníci bez omezení licence.
4.3 Závodníci se prostřednictvím svých oddílů přihlásí podle rozpisu závodu.
4.4 Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích:

D18

80 min.

H18

95 min.

D20

90 min.

H20

110 min.

D21

100 min.

H21

135 min

5. Mistrovství Moravskoslezského kraje v nočním orientačním běhu

5.1 Mistrovství Moravskoslezského kraje v nočním OB je nejvyšší mistrovskou soutěží v nočním orientačním běhu v Moravskoslezského kraje. Vypisuje se v kategoriích D16, D18, D20+21, H16, H18, a H20+21. Vítěz každé kategorie získává titul Mistr Moravskoslezského kraje v nočním orientačním běhu v dané kategorii pro příslušný rok.
5.2 V mistrovství Moravskoslezského kraje startují závodníci bez omezení licence.
5.3 Závodníci se prostřednictvím svých oddílů přihlásí podle rozpisu závodu.
5.4 Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích:

D16

30 min.

H16

40 min.

D18

40 min.

H18

50 min.

D20+21

45 min.

H20+21

60 min

6. Mistrovství Moravskoslezského kraje ve sprintu

6.1 Mistrovství Moravskoslezského kraje ve sprintu je nejvyšší mistrovskou soutěží jednotlivců Moravskoslezského kraje. Vypisuje se v kategoriích H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H65, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45, D55. Vítězové všech kategorií získávají titul Mistr Moravskoslezského kraje ve sprintu v dané kategorii pro příslušný rok .
6.2 V mistrovství Moravskoslezského kraje startují závodníci bez omezení licence.
6.3 Závodníci se prostřednictvím svých oddílů přihlásí podle rozpisu závodu.
6.4 Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích: 15 minut

7. Mistrovství Moravskoslezského kraje štafet

7.1 Mistrovství Moravskoslezského kraje je nejvyšší mistrovskou soutěží tříčlenných štafet Moravskoslezského kraje. Vypisuje se v kategoriích H12, H14, H18, H21, H105, H140, H165, D12, D14, D18, D21, D105, D140 . Vítězové všech kategorií získávají titul Mistr Moravskoslezského kraje v OB štafet v dané kategorii pro příslušný rok .
7.2 V mistrovství Moravskoslezského kraje mohou startovat závodníci bez omezení licence.
7.3 Štafety se prostřednictvím svých oddílů přihlásí podle rozpisu závodu.
7.4 Předpokládané celkové časy štafety v jednotlivých kategoriích:

H14

90 min.

D14

90 min

H18

120min.

D18

105min.

H21

135min.

D21

120min.

H105

120min.

D105

105min.

H140

90min.

D140

90min.

H165

90min.

   

7.5 Délky úseků mohou být rozdílné, při diferenci délky úseku více než 500 m uvede pořadatel tuto skutečnost v rozpise závodu.

7a. Mistrovství Moravskoslezského kraje smíšených štafet

7a.1 Mistrovství Moravskoslezského kraje je nejvyšší mistrovskou soutěží smíšených tříčlenných štafet Moravskoslezského kraje. Vypisuje se v kategoriích HDH12, HDH14, HDH18, HDH21, HDH105, HDH140, HDH165 . Vítězové všech kategorií získávají titul Mistr Moravskoslezského kraje v OB smíšených štafet v dané kategorii pro příslušný rok .
7a.2 V mistrovství Moravskoslezského kraje mohou startovat závodníci bez omezení licence.
7a.3 Štafety se prostřednictvím svých oddílů přihlásí podle rozpisu závodu.
7a.4 Předpokládané celkové časy štafety v jednotlivých kategoriích

HDH14

90 min.

HDH18

115min.

HDH21

130min.

HDH105

115min.

HDH140

90min.

HDH165

90min.

7a.5 Délky úseků musí být voleny tak, aby prostřední úsek odpovídal náročnosti pro ženu.

8. Žebříček Moravskoslezského kraje jednotlivců

8.1 Žebříček Moravskoslezského kraje jednotlivců (KŽ) je vícekolovou soutěží jednotlivců v kategoriích H10, H12, H14, H16, H18, H35, H45, H55, H65, D10, D12, D14, D16, D18, D35, D45, D55. Závody ŽMSK jsou závody skupiny C a budou se značit např. H16C.
8.2
8.3 Do KŽ bude zařazen závodník dle bodu 8.1 po absolvování svého prvního závodu zařazeného do KŽ.
8.4 V rámci KŽ se kromě kategorií dle čl 8.1 vypisují závody pro kategorie:
a/ Ranking D21, Ranking H21
b/ D10N, H10N
c/ X10 N
kategorie příchozích minimálně ve dvou délkách
a/ D10N a H10N Liniový závod pro začátečníky se řídí závazným předpisem doplňujícím tento SŘ.
b/ X10 N Liniový závod pro děti s doprovodem se řídí závazným předpisem doplňujícím tento SŘ.
8.5 Hodnocení KŽ jednotlivců
a/ Do žebříčku se hodnotí výsledky ze závodů zařazených do KŽ v souladu s prováděcími předpisy.
b/ Do celkového hodnocení závodníka se počítá součet nejvyšších bodových hodnot získaných zpravidla nejméně v 1/2 do KŽ zařazených závodů (přesný počet určí prováděcí předpisy). Závodníci jsou v hodnocení seřazeni podle počtů bodů sestupně, v případě rovnosti součtu bodů rozhodne o jejich pořadí porovnání nejvyšší bodové hodnoty dosažené v kterémkoli závodě soutěže.
c/ Stanovení bodové hodnoty za dosažený výsledek v závodu. V kategorii se určí nejprve střední čas z času 3 nejlepších závodníků zařazených do KŽ (v případě startu menšího počtu závodníků než 5 je střední čas roven času prvního závodníka):

Ts = (T1+T2+T3)/3,

potom bodová hodnota i-tého závodníka se vypočte podle vztahu:

Bi = 100 . ( 2 - Ti/Ts ).

Výpočet Bi se provádí na dvě desetinná místa se zaokrouhlením podle matematických pravidel. Závodníci, kteří dosáhli dvojnásobku středního času a více, stejně jako závodníci, kteří byli diskvalifikováni nebo vzdali, získávají 0 bodů.

ca)pro závodníky v žákovských kategoriích se použije vztah:

Bi = 200 . ( 2 - Ti/Ts ).

d/Rozhodnutím soutěžní komise může být udělen průměr bodů:
da) závodníkům oddílu pořádajícího závod - požadavek na zápočet průměru uvede pořadatel seznamem jmen a registračních čísel za výsledky příslušné kategorie závodu
db) závodníkům, kteří v souladu s čl. 27.6 Pravidel OB mohou mít znatelnou výhodu před ostatními - požadavek na zápočet průměru uvede pořadatel seznamem jmen a registračních čísel za výsledky příslušné kategorie závodu
dc) v případě technické závady v průběhu závodu, která ovlivnila výsledek závodu malého počtu závodníků, těmto závodníkům

Průměr bodů z důvodů da) a db) může být v soutěži použit pouze jednou.

Průměrná hodnota bodů se vypočte:

P(i) = (Suma L(i))/V(i)

kde:

P(i) průměrná hodnota bodů pro i-tého závodníka
L(i) bodová hodnota závodu pro i-tého závodníka
V(i) počet absolvovaných závodů pro i-tého závodníka

e/Do konečného hodnocení se zařadí závodníci, kteří se zúčastnili alespoň 1/4 do KŽ zařazených závodů (přesný počet určí prováděcí předpisy).
8.6 Startovní pořadí se určuje podle pravidel OB.
8.7 Jure ve složení dva zástupci závodníků a člen předsednictva krajského svazu řeší písemné protesty podané podle platných pravidel OB doložené vkladem 100Kč.
Předseda jure se volí losováním.
8.8 Předpokládané časy v jednotlivých závodech a kategoriích. Čas má dosáhnout první závodník výkonnostně příslušný do závodů skupiny C.

Kat.

sprint

klasická trať

krátká trať

D10

15 min.

20 min.

20 min.

D12

15 min.

25 min.

25 min.

D14

15 min.

30 min.

25 min.

D16

15 min.

40 min.

25 min.

D18

15 min.

45 min.

25 min.

D21

15 min.

55 min.

35 min.

D35

15 min.

45 min.

30 min.

D45

15 min.

40 min.

30 min.

D55

15 min.

40 min.

30 min.

       

H10

15 min.

20 min.

20 min.

H12

15 min.

25 min.

25 min.

H14

15 min.

35 min.

25 min.

H16

15 min.

40 min.

25 min.

H18

15 min.

55 min.

25 min.

H21

15 min.

70 min.

35 min.

H35

15 min.

55 min.

30 min.

H45

15 min.

45 min.

30 min.

H55

15 min.

40 min.

30 min.

H65

15 min.

40 min.

30 min.

8.9 Konečné výsledky žebříčku Moravskoslezského kraje jednotlivců slouží k přidělování licenci B dle pravidel Klasifikačního řádu soutěží ČSOB. Licence B uděluje za Slezskou oblast - Jiří Sýkora, Tolstého 16, 746 01 Opava, e-mail: sykora.maps@seznam.cz

9. Žebříček Moravskoslezského kraje štafet

9.1 Žebříček Moravskoslezského kraje štafet (KŽšt) je vícekolovou soutěží štafet v kategoriích H12, H14, H18, H21, H105, H140, H165, D12, D14, D18, D21, D105, D140. Do KŽšt se hodnotí pouze oddílové štafety-hostování není povoleno.
9.2 Hodnocení KŽšt:
a)
Do celkového hodnocení se zařadí štafety, které bodovali alespoň v jednom závodě.
b) Počet započítavaných závodů určí prováděcí pokyny.
c) Do celkového hodnocení se počítá součet nejvyšších bodových hodnot. Štafety jsou v hodnocení seřazeni podle počtu bodů sestupně, v případě rovnosti součtu rozhodne o jejich pořadí porovnání nejvyšší bodové hodnoty dosažené v kterémkoliv závodů soutěže.
d) Stanovení bodové hodnoty za dosažený výsledek v závodě je určeno následující tabulkou:

Umístění

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Body

20

17

14

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Štafety, které byly diskvalifikovány nebo vzdaly, získávají 0 bodů.
e) Startuje-li v jednom závodě více oddílových štafet, budou do celkového hodnocení započítávany dle rozlišení A, B, C, ... ve výsledkové listině.
f)
V případě zrušení kategorie závodu může být udělen průměr bodů těm štafetám, které v tomto závodě startovaly. Do žebříčku je možno započítat jen jeden průměr. Závodníkům pořádajícím závod se průměr neuděluje.
9.3 Jure ve složení dva zástupci závodníků a člen předsednictva krajského svazu řeší písemné protesty podané podle platných pravidel OB doložené vkladem 100Kč. Předseda jure se volí losováním.

10. Soutěž družstev Moravskoslezského kraje

10.1
Soutěž družstev Moravskoslezského kraje je vícekolovou soutěží družstev žactva, dorostu, dospělých a veteránů.
10.2 Soutěž družstev Moravskoslezského kraje žactva je dlouhodobou soutěži smíšených družstev žactva v kategoriích D,H 10,12,14.
10.3 Soutěž družstev Moravskoslezského kraje dorostu je dlouhodobou soutěži smíšených družstev dorostu v kategoriích D,H 16,18
10.4 Soutěž družstev Moravskoslezského kraje dospělých je dlouhodobou soutěži smíšených družstev dospělých v kategoriích D,H 21
10.5 Soutěž družstev Moravskoslezského kraje veteránů je dlouhodobou soutěži smíšených družstev veteránů v kategoriích D,H 35, 45, H55 a H65
10.6 Do oblastní soutěže se družstva hodnotí závody podle společných pravidel. Hodnocení:
a) hodnotí se 2 nejlepší závodníci oddílu v dané kategorii
b) první ze závodníků získává v daném závodě 20 bodů, každý další závodník v kategorii získává o bod méně.
c) závodníci na 1. až 3. místě v každé kategorii získávají bonifikaci 3, 2, 1 bod.
d) za domácí závod je družstvu započítáván průměr z docílených bodů ze závodů o 1 menších než je počet započítávaných závodů. Každému družstvu lze započítat pouze jeden domácí závod.
e) konečné pořadí družstev je dáno součtem nejlepších výsledků z jednotlivých závodů.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Soutěžní řád (SŘ) platí od 1.3.2004 a s platností do odvolání. Vydáním tohoto soutěžního řádu se ruší platnost dříve vydaného soutěžního řádu i jeho změn a doplňků.
11.2 Výklad a ustanovení SŘ a případné změny a doplňky provádí na návrh STK předsednictvo Moravskoslezského krajského svazu OB. Prováděcí pokyny pro jednotlivé roky vydává předsednictvo Moravskoslezského krajského svazu OB vždy před zahájením soutěží.