Čerpání rozpočtu MSKS OB v roce 2005

 

Příjmy :

 

-  dotace ČSOB na SCM I. – IV. čtvrtletí                      :  25.000,- Kč

-  dotace ČSOB na talent. mládež I.-IV.čtvrtletí            :  11.300,- Kč

-  dotace ČSOB na činnost I. – III. čtvrtletí                  :  29.025,- Kč

-  odvody ze závodů OB 2005                                      :   3.022,- Kč

-  zůstatek z roku 2004                                                :  10.843,- Kč

                                                                                  _______________

 

                        Celkem                                                             79.190,- Kč

                                                                                    =========

 

 

 

Vydání  :

 

SCM  :

-  příspěvek na dopravu ve dnech 7.-10.4.                   :  9.000,- Kč

-  příspěvek na dopravu ve dnech 19.-22.5.                 :  8.000,- Kč

-  dorava na Cenu Vých. Čech                                     : 19.192,- Kč

-  ubytování na M ČR obl. výběrů                                :  6.110,-  Kč

-  vklad na  M ČR obl. výběrů                                      :  1.660,-  Kč

                                                                                  ______________

                                                                                     43.962,- Kč

 

Činnost :

schůze předsednictva (3x)                                       :  2.555,- Kč

-  odměna sekretáře                                                    :  3.500,- Kč

-  odměna zprac. KŽ                                                    :  2.000,- Kč

-  dotace na 1. JKŽ (AOV)                                            :  2.300,- Kč

-  dotace Olympiáda škol (BFM)                                  :  3.000,- Kč

 

Zbývá uhradit :

-  odměna zprac. KŽ                                                    :   2.000,- Kč

-  provoz SCM                                                             :   3.000,- Kč

-  odměna sekretáře                                                    :      700,- Kč

                                                                                  ______________

 

            Celkem vydání na činnost                               :  19.055,- Kč

 

            Celkem vydání                                                :   63.017,- Kč

 

            Zbývá k rozdělení na dotace KŽ                       :   16.173,- Kč  + 2.485,- Kč

 

Pozn.: Vzhledem k tomu, že SCM překročilo svůj rozpočet o 7.662,- Kč a na pokrytí tohoto rozdílu má nárok ze zůstatku loňského roku jen ve výši 5.177,- Kč, zbylých 5.666,- Kč je na činnost, bude muset odevzdat na účet svazu částku ve výši 2.485,- Kč.