Návrh rozpočtu MSKS OB na rok 2006

 

 

Dotace ČSOB :

 

         činnost                          21.000,- Kč

         talent. mládež               12.400,- Kč

         zůstatek 2005               12.000,- Kč

         odvody ze závodů KŽ     3.000,- Kč

 

 

 

Činnost :

 

            schůze Př  (3x)                               :   2.400,-

            Valná hromada                              :   1.600,-

            odměna sekretáře                         :   4.000,-

            odměna zprac. KŽ                         :   4.000,-

            Olympiáda škol                              :   2.600,-

            nákup SI                                          : 20.400,-

                                                                       __________

 

                                                                         35.000,- Kč