Z á p i s

 

ze schůze předsednictva MSKS OB konané 16. ledna 2006

                                    -----------------------------------------------------------------------------------

 

Přítomni :  Ing.Besta,Ing.Binčík,Ing.Hadač,Mgr.Košárek,Kovařík,Kroča,Rigó + zástupci KRN J.Hrouzová a V.Bohunský

 

 

1)  Na základě jednání našeho předsedy M.Hadače se zástupci Hanácké oblasti a dnešního jednání se zástupci KRN a MOV došlo k doplnění resp. změně kalendáře závodů soutěží MSKS, takže definitivní kalendář závodů je následující :

 

                               JARO :                                                                                PODZIM :

 

                1.KŽ  25.3.  Val.oblast                                                    1.KŽ  15.9.  OOP  noční OBt

                2.KŽ  1.4.   AOV  KT                                                         2.KŽ  16.9.  Valašská oblast

                3.KŽ  8.4.  Han.oblast                                                     3.KŽ  28.9.  ZLH

                4.KŽ  6.5.  MOV  Mistrovství MS kraje KT                 4.KŽ  7.10.  VRB  klas.tr.

                5.KŽ  13.5.  KRN  (při ŽB)                                              5.KŽ  14.10.  MOV  klas.tr.

                6.KŽ  14.5.  KRN  (při ŽB)                                              6.KŽ  21.10.  AOV  sprint

                7.KŽ  27.5.  SBR                                                               7.KŽ  21.10.  HAV  noční OB

                8.KŽ  28.5.  SOP  klas.tr.                                                8.KŽ  28.10  TRI  KT

                9.KŽ  3.6.  VOV  pro 3 obl.                                             9.KŽ  29.10.  TRI  kls.tr.

                10.KŽ  24.6.  BFM  klas.tr.                                            

 

 

 

2)  M.Binčík informoval přítomné o průběhu a výsledcích jednání Valné hromady ČSOB konané dne 10. prosince 2005 v Praze.

 

3)  Předseda M.Hadač informoval přítomné o stávající situaci vy využití grantu EU – vzhledem ke skutečnosti, že Moravskoslezské krajské sdružení ČSTV neodsouhlasilo podání žádosti o tento grant, zbývá jediná možnost, že některý OOB nebo SK OB s právní subjektivitou podá sám tuto žádost.

 

4)  Bylo konstatováno, že náš krajský svaz OB podal u Moravskoslezského kraje 2 žádosti o přidělení grantu a to na :

                a) Sportovní centrum mládeže

                b) Rozvoj orientačního běhu v Moravskoslezském kraji

 

5)  Správce sady SI M.Binčík byl pověřen vejít v jednání se zástupci Valašské oblasti ohledně možnosti zakoupení 15 ks krabiček SI resp. připraví návrhy na zakoupení úplně nových krabiček SI – toto pak bude předmětem jednání Valné hromady.

 

6)  P.Košárek zpracuje a předá Soutěžní řád a Prováděcí pokyny k soutěžím MS kraje na Valné hromadě.

 

7)  Hospodář krajského svazu OB J.Kroča předal v písemné formě všem členům Př „Čerpání rozpočtu MSKS OB v roce 2005“ a zároveň „Návrh rozpočtu MSKS OB v roce 2006“ – po diskusi bylo schváleno :

                a) doplnit rozpočet o odvody ze závodů

                b) povýšit částky u zpracovatele KŽ a sekretáře o 1.000,- Kč

                c)  z důvodu uvažovaného zakoupení 15 ks sady SI bude částka ve výši 20.400,- Kč původně určená na               dotace pořadatelům závodů KŽ použitá na tento nákup SI

 

 

 

8)  Příprava Valné hromady :

                Valná hromada MSKS OB se uskuteční v sobotu 11. února 2006 od 14 hod. ve Sloupové síni železniční stanice Ostrava-hlavní nádraží.

                Dnešního dne byl schválen program VH :

                1.  Zahájení

                2.  Zpráva o činnosti MSKS OB v roce 2005

                3.  Zpráva o hospodaření MSKS OB v roce 2005

                4.  Zpráva o činnosti SCM v roce 2005

                5.  Dokumenty Soutěžní komise MSKS OB

                6.  Rozšíření sady SI

                7.  Návrh rozpočtu MSKS OB na rok 2006

                8.  Doplňující volba člena Př MSKS OB

                9.  Olympiáda škol v roce 2006

                10. Informace moravské soutěžní komise a soutěžní komise sekce OB při ČSOB

                11. Informace metodické komise sekce OB při ČSOB

                12. Diskuse

                13. Usnesení Valné hromady

 

Předsedajícím VH byl pověřen M.Binčík, předsedou volební komise M.Rigó, předsedou návrhové komise J.Peřinka.

 

9)  Zástupci Klubu orientačních sportů při TJ Loko Krnov dnešního dne oficiálně oznámili předsednictvu

MSKS OB své rozhodnutí přejít do Slezské oblasti a zúčastnit se soutěží této oblasti od 1.1.2006 – tímto rozhodnutím se začlenili mezi stávající OOB a SKOB Moravskoslezského krajského svazu OB.

 

10)  Z důvodu zaslání dotace ČSOB za IV. čtvrtletí 2005 koncem prosince bylo možno dorovnat pořadatelům závodů KŽ výši dotace na 2.300,- Kč – tyto byly zaslány na tyto oddíly :  MOV,SOP,AOP,ODR a TRI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal :  J. Kroča, sekretář svazu OB