Prováděcí pokyny k soutěžím Moravskoslezského krajského svazu OB pro rok 2007

Prováděcí pokyny
k soutěžím Moravskoslezského krajského svazu OB pro rok 2007

STK MSKSOB v souladu se soutěžním řádem soutěží ČSOB a soutěžním řádem soutěží Moravskoslezského krajského svazu OB vydává tyto prováděcí pokyny pro rok 2007.

únor 2007
Platnost od 1. 3. 2007

Obsah

1. Mistrovské soutěže
2. Dlouhodobé soutěže
3. Obecná ustanovení

1. Mistrovské soutěže

1.1 Mistrovství MSK na klasické trati:
termín a pořadatel: 14.4.2007 MOV
startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.
Na MČR postupuje v kategoriích H16, H18, H20, H21 nejvyššíí podkategorie, D16, D18, D20, D21 nejvyššíí podkategorie nejlepší závodník, který nepostoupil jinak. (viz.prováděcí pokyny soutěží ČSOB 2007) Pořadatel odešle výsledky do 31.6.2007 na adresu souteznikomise@orientacnibeh.cz
1.2 Mistrovství MSK v orientačním běhu na krátké trati
termín a pořadatel: 12.5.2007 BFM
startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.
Na MČR postupuje v kategoriích H16, H18, H20, H21, D16, D18, D20, D21 nejlepší závodník, který nepostoupil jinak. (viz.prováděcí pokyny soutěží ČSOB 2007) Pořadatel odešle výsledky do 13.5.2007 na adresu souteznikomise@orientacnibeh.cz
1.3 Mistrovství MSK v orientačním běhu štafet
termín a pořadatel: 22.4.2007 JPV
startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.
Na MČR postupuje v kategoriích H18, H21, D18, D21 nejlepší štafeta, která nepostoupila jinak. (viz.prováděcí pokyny soutěží ČSOB 2007) Pořadatel odešle výsledky do 31.8.2007 na adresu souteznikomise@orientacnibeh.cz
1.4 Mistrovství MSK v orientačním běhu ve sprintu
termín a pořadatel: 23.6.2007 KRN
startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.
1.5 Mistrovství MSK v nočním orientačním běhu
termín a pořadatel: 23.3.2007 AOV
startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.

2. Dlouhodobé soutěže

2.1 Závody zařazené do hodnocení jarního KŽ

1.JKŽ - NOB

23.3.2007 AOV

2.JKŽ - KL

7.4.2007 OOP

3.JKŽ - KL

14.4.2007 MOV

4.JKŽ - KL

28.4.2007 LCE

5.JKŽ - KL

1.5.2007 SOP

6.JKŽ - KL

5.5.2007 ABR

7.JKŽ - KT

12.5.2007 BFM

8.JKŽ - KL

16.6.2007 TRI

9.JKŽ - KT

17.6.2007 TRI

10.JKŽ - SP

23.6.2007 KRN

2.2 Jarní KŽ se hodnotí samostatně a do celkového hodnocení závodníka se počítá součet nejvyšších bodových hodnot získaných v 6 závodech (nebo z nadpoloviční většiny počtu závodů zařazených do KŽ. Do konečného hodnocení se zařadí závodníci, kteří byli hodnoceni alespoň ve 2 závodech. Závodníkům pořádajícího oddílu bude započten průměr za pořádání pouze 1x.

2.3 Závody zařazené do hodnocení podzimního KŽ

1.PKŽ - KT

31.3.2007 HAV

2.PKŽ - KL

8.9.2007 ADA

3.PKŽ - KT

15.9.2007 VRB

4.PKŽ - KL

16.9.2007 VRB

5.PKŽ - KT

6.10.2007 MOV

6.PKŽ - NOB

6.10.2007 BFM

7.PKŽ - KL

13.10.2007 ZLH+ASU

8.PKŽ - KT

14.10.2007 SOP

9.PKŽ - KL

20.10.2007 AOV

10.PKŽ - KL

27.10.2007 TRI

2.4 Podzimní KŽ se hodnotí samostatně a do celkového hodnocení závodníka se počítá součet nejvyšších bodových hodnot získaných v 6 závodech (nebo z nadpoloviční většiny počtu závodů zařazených do KŽ. Do konečného hodnocení se zařadí závodníci, kteří byli hodnoceni alespoň ve 2 závodech. Závodníkům pořádajícího oddílu bude započten průměr za pořádání pouze 1x.
2.5 Pořadatel ve výsledcích seřadí všechny závodníky dané kategorie podle dosaženého času a závodníky startujících mimo KŽ označí zkratkou MS.

3. Obecná ustanovení

3.1 Pořadatel musí umožnit přihlašování závodníků na závod KŽ nebo mistrovství MSK prostřednictvím systému obhana.cz
3.2 a) Vklad pro registrovaného účastníka na jeden závod MSKSOB (KŽ a mistrovství MSK) byl stanoven:
  DH10N, DH10C, DH12C 20,-Kč
  u ostatních věkových kategorií není stanoveno
  maximální částka za půjčení osobní karty SI (čipu) 40,-Kč
b) Pořadatel může stanovit i částku nižší.
c) Vklad pro nečleny ČSOB stanoví pořadatel dohodou.
d) Za přihlášky po termínu může pořadatel určit dvojnásobný vklad. Dvojnásobný vklad se nevybírá od závodníků na liniových tratí a kategorie příchozích. Rovněž se nevybírá při dodatečných změnách v rámci stejného oddílu a stejné kategorie.(tzv. změna jména)
3.3
Vklad při závodě tříčlenných štafet se stanoví jako trojnásobek vkladu dle bodu 3.2.
3.4 Na závodech zařazených do KŽ, ale pořádaných pořadateli mimo MSK se platí vklad dle propozic závodu.
3.5 Prováděcí pokyny jsou platné pro oddíly MSK, které pořádají závody MSKSOB (KŽ a mistrovství MSK).
3.6 a) Pořadatel je povinen zaslat STK nejpozději 5 dnů před zveřejněním (počítá se 30 dnů před termínem konání závodu) rozpis závodu ke schválení – v případě, že STK do 5 dnů se nevyjádří, považuje se rozpis za schválený. Rozpis závodu schvaluje STK MSKS e-mail: pavel.kosarek@seznam.cz a bestik@seznam.cz.
Zveřejnění rozpisu závodu soutěží MSKS se rozumí: rozeslání e-mailovou poštou na adresy oddílů (klubů) MSKS OB, jeho zveřejnění na www adrese závodu, a současně na webu MSKS OB.
b) Pořadatel je povinen do 24 hodin po ukončení závodu doručit elektronickou poštou výsledky všem zúčastněným oddílům a klubům,
zpracovateli KŽ na e-mail: jakobi@volny.cz a STK MSKS na e-mail: pavel.kosarek@seznam.cz a bestik@seznam.cz .
c) Pořadatelé závodů MSKSOB zařazených zároveň do systému ranking jsou dle Prováděcích pokynů k soutěžím ČSOB povinni zaslat výsledky kat. H20, H21, D20, D21 do 2 dnů po ukončení závodu e-mailem ( viz.prováděcí pokyny soutěží ČSOB 2007) na adresu zpracovatele Rankingu:
Radim Kheil: kheil@email.cz
Na stejnou adresu je pořadatel povinen zaslat případné opravy výsledků těchto kategorií.
3.7 Pořadatelé všech závodů MSKSOB poskytnou propozice svého závodu nebo odkaz k zveřejnění na internetové stránce MSKSOB.
3.8 Pořadatelé závodů MSKSOB provedou dle Prováděcích pokynů k odvodům odvod ve prospěch MSKSOB ve výší 5,-Kč za každého závodníka kat.H,D 16 a výše zařazeného do výsledkové listiny. Odvod provedou přímo v hotovosti hospodáři MSKSOB nebo převodem na účet MSKSOB a kopii příkazu zašlou hospodáři MSKSOB.