Prováděcí pokyny k soutěžím Moravskoslezského krajského svazu OB pro rok 2008

Prováděcí pokyny
k soutěžím Moravskoslezského krajského svazu OB pro rok 2008

STK MSKSOB v souladu se soutěžním řádem soutěží ČSOB a soutěžním řádem soutěží Moravskoslezského krajského svazu OB vydává tyto prováděcí pokyny pro rok 2008.

prosinec 2007
Platnost od 1. 3. 2008

Obsah

1. Mistrovské soutěže
2. Dlouhodobé soutěže
3. Obecná ustanovení

1. Mistrovské soutěže

1.1 Mistrovství MSK na klasické trati:
termín a pořadatel: 17.5.2008 SOP
startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.
Na MČR postupuje v kategoriích H16, H18, H20, H21 nejvyššíí podkategorie, D16, D18, D20, D21 nejvyššíí podkategorie nejlepší závodník, který nepostoupil jinak. (viz.prováděcí pokyny soutěží ČSOB 2008) Pořadatel odešle výsledky do 30.6.2008 na adresu souteznikomise@orientacnibeh.cz
1.2 Mistrovství MSK v orientačním běhu na krátké trati
termín a pořadatel: 5.4.2008 KRN
startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.
Na MČR postupuje v kategoriích H16, H18, H20, H21, D16, D18, D20, D21 nejlepší závodník, který nepostoupil jinak. (viz.prováděcí pokyny soutěží ČSOB 2008) Pořadatel odešle výsledky do 30.4.2008 na adresu souteznikomise@orientacnibeh.cz
1.3 Mistrovství MSK v orientačním běhu štafet
termín a pořadatel: 13.4.2008 JPV
startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.
Na MČR postupuje v kategoriích H18, H21, D18, D21 nejlepší štafeta, která nepostoupila jinak. (viz.prováděcí pokyny soutěží ČSOB 2008) Pořadatel odešle výsledky do 30.6.2008 na adresu souteznikomise@orientacnibeh.cz
1.4 Mistrovství MSK v orientačním běhu ve sprintu
termín a pořadatel: 11.10.2008 AOV
startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.
1.5 Mistrovství MSK v nočním orientačním běhu
termín a pořadatel: 29.3.2008 HAV
startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.

2. Dlouhodobé soutěže

2.1 Závody zařazené do hodnocení jarního KŽ

1.JKŽ - NOB

29.3.2008 HAV

2.JKŽ - KR

5.4.2008 KRN

3.JKŽ - SP

5.4.2008 KRN

4.JKŽ - KR

27.4.2008 AOV

5.JKŽ - KL

17.5.2008 SOP

6.JKŽ - KL

31.5.2008 MOV

7.JKŽ - KR

1.6.2008 VOV

8.JKŽ - KL

7.6.2008 VIZ

2.2 Jarní KŽ se hodnotí samostatně a do celkového hodnocení závodníka se počítá součet nejvyšších bodových hodnot získaných v 5 závodech (nebo z nadpoloviční většiny počtu závodů zařazených do KŽ. Do konečného hodnocení se zařadí závodníci, kteří byli hodnoceni alespoň ve 2 závodech a kteří získali více než 30% bodů vítěze. Závodníkům pořádajícího oddílu bude započten průměr za pořádání pouze 1x.

2.3 Závody zařazené do hodnocení podzimního KŽ

1.PKŽ - KL

28.6.2008 VRB

2.PKŽ - KL

6.9.2008 OOL

3.PKŽ - KL

4.10.2008 TRI

4.PKŽ - NOB SP

4.10.2008 TRI

5.PKŽ - SP

11.10.2008 AOV

6.PKŽ - KT

12.10.2008 MOV

7.PKŽ - KL

18.10.2008 HAV

8.PKŽ - KT

25.10.2008 BFM

2.4 Podzimní KŽ se hodnotí samostatně a do celkového hodnocení závodníka se počítá součet nejvyšších bodových hodnot získaných v 5 závodech (nebo z nadpoloviční většiny počtu závodů zařazených do KŽ. Do konečného hodnocení se zařadí závodníci, kteří byli hodnoceni alespoň ve 2 závodech a kteří získali více než 30% bodů vítěze. Závodníkům pořádajícího oddílu bude započten průměr za pořádání pouze 1x.
2.5 Pořadatel ve výsledcích seřadí všechny závodníky dané kategorie podle dosaženého času a závodníky startujících mimo KŽ označí zkratkou MS.

3. Obecná ustanovení

3.1 Pořadatel musí umožnit přihlašování závodníků na závod KŽ nebo mistrovství MSK prostřednictvím systému obhana.cz
3.2 a) Vklad pro registrovaného účastníka na jeden závod MSKSOB (KŽ a mistrovství MSK) byl stanoven:
  DH10N, DH10C, DH12C 20,-Kč
  u ostatních věkových kategorií není stanoveno
  maximální částka za půjčení osobní karty SI (čipu) 40,-Kč
b) Pořadatel může stanovit i částku nižší.
c) Vklad pro nečleny ČSOB stanoví pořadatel dohodou.
d) Za přihlášky po termínu může pořadatel určit dvojnásobný vklad. Dvojnásobný vklad se nevybírá od závodníků na liniových tratí a kategorie příchozích. Rovněž se nevybírá při dodatečných změnách v rámci stejného oddílu a stejné kategorie.(tzv. změna jména)
3.3
Vklad při závodě tříčlenných štafet se stanoví jako trojnásobek vkladu dle bodu 3.2.
3.4 Na závodech zařazených do KŽ, ale pořádaných pořadateli mimo MSK se platí vklad dle propozic závodu.
3.5 Prováděcí pokyny jsou platné pro oddíly MSK, které pořádají závody MSKSOB (KŽ a mistrovství MSK).
3.6 a) Pořadatel je povinen zaslat STK nejpozději 5 dnů před zveřejněním (zveřejnění se počítá jako 30 dnů před termínem konání závodu) rozpis závodu ke schválení – v případě, že STK do 5 dnů se nevyjádří, považuje se rozpis za schválený. Rozpis závodu schvaluje STK MSKS e-mail: bestik@seznam.cz.
Zveřejnění rozpisu závodu soutěží MSKS se rozumí: rozeslání e-mailovou poštou na adresy oddílů (klubů) MSKS OB, jeho zveřejnění na www adrese závodu, a současně na webu MSKS OB.
b) Pořadatel je povinen do 24 hodin po ukončení závodu doručit elektronickou poštou výsledky zpracovateli KŽ na e-mail: jakobi@volny.cz a STK MSKS na e-mail: bestik@seznam.cz .
c) Pořadatelé závodů MSKSOB zařazených zároveň do systému ranking jsou dle Prováděcích pokynů k soutěžím ČSOB povinni zaslat výsledky kat. H20, H21, D20, D21 do 2 dnů po ukončení závodu e-mailem ( viz.prováděcí pokyny soutěží ČSOB 2008) na adresu zpracovatele Rankingu:
Radim Kheil: kheil@email.cz
Na stejnou adresu je pořadatel povinen zaslat případné opravy výsledků těchto kategorií.
3.7 Pořadatelé všech závodů MSKSOB poskytnou propozice svého závodu nebo odkaz k zveřejnění na internetové stránce MSKSOB.
3.8 Pořadatelé závodů MSKSOB provedou dle Prováděcích pokynů k odvodům odvod ve prospěch MSKSOB ve výší 5,-Kč za každého závodníka kat.H,D 16 a výše zařazeného do výsledkové listiny. Odvod provedou přímo v hotovosti hospodáři MSKSOB nebo převodem na účet MSKSOB a kopii příkazu zašlou hospodáři MSKSOB.
3.9 Pořadatel je povinen použít pouze následující měřítka map:
- klasická trať: 1:15000 (výjimečně 1:10000)
- krátká trať: 1:10000 nebo 1:15000
- sprint: 1:4000 nebo 1:5000
- noční OB: jako klasická trať
- noční sprint: jako sprint
Pro jiné měřítko mapy je třeba žádat mapovou radu ČSOB o udělení výjimky (zejména měřítko 1:7500 apod.).
Závod, který nesplní výše uvedené podmínky měřítka popř. nebude mít udělenu výjimku mapové rady ČSOB, nebude zařazen do soutěže KŽ a rankingu.