Slezská zimní liga OB

 

Soutěžní řád

 

Tento Soutěžní řád stanoví jednoduchá pravidla SZL.

 

1.      Okruh pořadatelů by měl vycházet z klubů v okolí Ostravy: HAV, AOV, BOV, MOV, VOV, BFM, TRI, TRC, AOP, SOP, LOV, S01 (PL), S03 (PL). Účast je otevřená kterémukoliv závodníkovi bez ohledu na oblast.

2.      Terény by měly být dostupné blízkému okolí Ostravy. Absolvovat celý závod včetně dopravy by mělo jít za 3-4 hodiny s ohledem na počasí. Z těchto důvodů je vhodné volit shromaždiště s možností přiměřeného úkrytu (restaurace).

3.      Připraveny budou vždy 3 různé tratě (A, B, C), řádově 8 - 5 - 2 km. Nejlehčí trať C by měla být vhodná pro začátečníky, nejtěžší A pro zkušené a trénované závodníky. Jsou možné různé formy pěšího OB (klasika, okruhy, scorelauf, azimuty, linie, vrstevnice...), musí umožnit jednoznačné vyhodnocení pořadí. Další formy (LOB, MTBO) jsou též možné.

4.      Mapy je možné použít starší, pokreslené, pro nejdelší trať nebo její část i různé “speciálky” např. původní verze (70., 80. léta), xerokopie, zeleňavky, vrstevnice....

5.      Kontroly je možno osadit zavěšenými tréninkovými kleštěmi, případně lepítky apod.

6.      Kalendář závodů, rozpisy, pokyny, výsledky a žebříček budou zveřejněny na webové stránce http://www.msksos.cz. Kalendář bude průběžně aktualizován, zpřesňován a doplňován dle zájmu případných pořadatelů, kteří se přihlásí na adrese uvedené níže. Termín je nutno předem konzultovat!

8.      Každý závod, aspirující na započítání do dlouhodobé soutěže, musí mít alespoň stručný rozpis s nejdůležitějšími údaji (datum, místo a čas konání, pořadatel, kontakt), zveřejněný nejméně 14 dnů předem.

9.      Startovné stanovuje pořadatel. Základní výše je 15,- Kč. Případné vyšší startovné je možné dle nákladů.

10.  Odvolat závod při zimní kalamitě je třeba nejpozději do 12:00 předešlého dne zveřejněním na stránce SZL, příp. též přes kontaktní osoby jednotlivých klubů.

 

BODOVÁNÍ:

 

11.  Z každého závodu budou vydány výsledky, nejpozději do druhého dne. Závodníci s chybějícími  kontrolami nejsou diskvalifikováni, ale zařazeni na konec kategorie dle počtu chybných kontrol a času.

12.  Celkové hodnocení je prováděno v každé kategorii podle pořadí, přidělováním bodů sestupně (30-27-25-24-23-22-...-1), zvláště pro D a H. Závodnící od 27. místa dále získávají 1 bod.

13.  Poslední závod SZL je bodován prémiově navýšením bodů o 3 pro každé umístění oproti bodu 12.

14.  Do celkového hodnocení se každému závodníkovi počítají nejlepší závody, počet započtených závodů je stanoven jako 60% počtu všech závodů, tj. 1/1, 2/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/6, 5/7, 5/8, 6/9, 6/10, 7/11, 8/12, ... - zvlášť v každé kategorii (pokud absolvuje některé závody např. v B a jiné v A). Při rovnosti bodů rozhoduje nejlepší výsledek (atd.).

 

1. listopadu 2012

Libor Krhut, tel. +420 602 714 150, e-mail: info@aeroterm.cz