Dokumenty

2024

Usnesení VH MSKS ?SOS ze dne 24.2.2024

Zápis z VH MSKS ?SOS ze dne 24.2.2024

Sout?ní ?ád MSKS ?SOS pro rok 2024

Provád?cí pokyny MSKS ?SOS pro rok 2024

 

2023

 

Sout?ní ?ád MSKS ?SOS 2023
 
Provád?cí pokyny MSKS ?SOS 2023

2022

 

Sout?ní ?ád MSKS ?SOS 2022
 
Provád?cí pokyny MSKS ?SOS 2022

2021

Sout?ní ?ád MSKS ?SOS 2021
 
Provád?cí pokyny MSKS ?SOS 2021

2020

Valné shromád?ní MSKS ?SOS 2020  30.7.2020 v Ostrav? - volební

 

Pozvánka

Usnesení

Provád?cí pokyny MSKS ?SOS platné od 18.2.2020

2020

Valné shromád?ní MSKS ?SOS 2020  1.2.2020 v Ostrav?

Pozvánka

Usnesení VH MSKS ?SOS 2020
Zápis VH MSKS ?SOS 2020
Sout?ní ?ád MSKS ?SOS 2020
Provád?cí pokyny MSKS ?SOS 2020
Schválený rozpo?et MSKS ?SOS 2020

2019

Valné shromád?ní MSKS ?SOS 2019

Pozvánka

Zápis VH MSKS ?SOS z 26.1.2019

Usnesení VH MSKS ?SOS z 26.1.2019

Sout?ní ?ád MSKS ?SOS pro rok 2019

Provád?cí pokyny MSKS ?SOS pro rok 2019

2018

Valné shromád?ní MSKS ?SOS 2018

Pozvánka

Zápis VH MSKS ?SOS z 3.2.2018

Usnesení VH MSKS ?SOS z 3.2.2018

Sout?ní ?ád MSKS ?SOS pro rok 2018

Provád?cí pokyny MSKS ?SOS pro rok 2018

2017

Valné shromád?ní MSKS ?SOS 2017

Pozvánka
Zápis
Usnesení

Sout?ní ?ád MSKS ?SOS pro rok 2017

Provád?cí pokyny MSKS ?SOS pro rok 2017

2016

Ustavující Shromád?ní MSKS ?SOS

Pozvánka
Zápis z VH
Usnesení z VH

Shromád?ní MSKSOS 6.2.2016

Pozvánka
Zápis
Usnesení
Návrh rozpo?tu na rok 2016
?erpání rozpo?tu 2015

 

Sout?ní ?ád MSKSOS pro rok2016, p?íloha - liniové trat?

Provád?cí pokyny MSKSOS pro rok 2016

Zápis z jednání P?edsednictva MSKSOS 26.11.2015

Shromád?ní MSKSOS 6.11.2015

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004